Lomi lomi hieronta thai homoseksuaaliseen hieronta joensuu

   Single Gay Chat

Nuoret, virkailijat ja aktiivinen työvoimapolitiikka. Kerrottavuus, kasvouhka ja intensifikaatio. Miksi nuoret kaupunkilaiset lukevat 7 Päivää -lehteä? Joensuun yliopiston venäjän kielen pääaineopiskelijoiden uranvalinta ja sen taustalla olevat tekijät. Vapaaehtoisten sovittelijoiden motivaatio ja toiminnalle annetut merkitykset. Tiedonhallinta verkostoituneiden yritysten toiminnan ja oppimisen mahdollisuutena. Irtisanomisen viestintä irtisanottujen kokemana. Mentoroinnin merkitys työelämään siirtyvälle opiskelijalle.

Perversiot, oikeuselämä ja kansankulttuuri luvun Suomessa. Reframing in therapeutic conversation. Että ois tarpeeks resursseja. Arjen rajat ylittävä live-roolipelikokemus. Tutkimus representaatioista ja eronteoista kehitysyhteistyöjärjestön globaalikasvatusprojektissa. Tapaustutkimus viiden lukio-opiskelijan GeoGebra-avusteisesta ongelmanratkaisutyöskentelystä ja siinä ilmenneistä emootioista.

Naisen kuva, roolit ja rooli-ihanteet Hilja Haahden tuotannossa Henkirikos ja kontrolli Pohjois-Savossa ja Karjalassa Ruotsin vallan ajan viimeisinä vuosikymmeninä.

Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus päiväkodin sadutustuokioissa. Tutkimus aikuisten ja lasten välisistä konfliktitilanteista päiväkodeissa ja syistä niiden takana. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen suomen kielen taito esiopetuksen päättövaiheessa. Bevakningen av rysk-turkiska kriget - 78 i Helsingfors Dagblad och Uusi Suometar. Autenticitet och intertextualitet i Håkan Hellsröms rocktexter under åren — Kinship, ritual and the concept of political hierarchy.

Nuorten naisten sukunimen valinta avioliiton yhteydessä. Kansallisvaltion identiteetin ilmentymät kouluopetuksen tavoitteissa ja 3.

Securitization of immigration and multiculturalism in the Netherlands. Strategian sisäinen viestintä organisaatiossa. Oulussa asuvien saamelaisten kielellisiä elämäkertoja. Haastattelututkimus naisen kasvusta adoptioäitiyteen. Oulun ja Vaasan kaupunkipalot sanomalehdistössä luvulla.

Heikki Renvall aatteiden ja ilmiöiden välittäjänä luvun alun Euroopassa. Mentaaliverbien funktiot ja merkitykset kuvataidekritiikeissä. Perceptions of Finnish upper secondary school students on the digitalized Matriculation Examination for English. Sukupuolirepresentaatiot ja Irakin Sota Helsingin Sanomissa.

The representation of Romanian work migration in the Romanian New Wave films. The Study of Spousal Care and Everyday life. Tiehallinnon tulkintoja tienpidon sosiaalisista vaikutuksista.

Ammatillisten toimijoiden kokemuksia sosiaalisen luototuksen järjestelmästä. Ryhmärajojen merkitys Suomen Lähetysseuran naislähettien avioituessa ulkomaalaisten kanssa. Erään luokanopettajan pedagoginen ajattelu. Kolmen orkesteriviulistin kokemuksia ruumiillisuudestaan. Eesti Muinsuskaitse Selts ja Viron historian uudelleensynnyttäminen vuosina Archbishop Aleksi Lehtonen's efforts for closer relations with the Church of England — Kommunismin pelko ja asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi luvun Suomessa.

Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston keskinäisen yhteistyön synty ja sen kehittyminen kumppanuudeksi. Ylioppilaat ja järjestyksenpitokysymys vuonna Naisten kokemuksia äitiydestä ja yrittäjyydestä. Fenomenologinen tutkimus Suomen Merimieskirkon ulkomailla työskentelevien vuosivapaaehtoisten kokemuksista. Käsitteiden, keskustelun ja teorioiden kriittinen tarkastelu.

Digitaaliset matematiikan oppimispelit esiopetuksen kontekstissa. Lehdistöjulkisuus Suomessa ensimmäisen maailmansodan sytyttyä ja rautatieläisten toiminta sodan alkuvaiheissa. Kertomatta jättäminen parisuhteen vuorovaikutuskontekstissa. Kriitikko Seppo Heikinheimon lehtikirjoitukset Helsingin kaupunginorkesterista vuosina — Kansallisen identiteetin rakentuminen ja luvun taitteen suomalaisten elokuvien populaarimusiikillisissa esityksissä.

En studie av barnperspektiv i kommunal utkomststödshandläggning. Myönnyttelymuotin rakenne ja käyttö. Lasten myötätuntotekojen rakentuminen päiväkodin arjessa.

Eduskunnan köyhyyspakettikeskustelu retoriselta näkökannalta tarkasteltuna. Venäjän maaliskuun vallankumouksen aiheuttamat reaktiot Pohjois-Suomessa. A Study of Value in Fiji. Language identity construction of ESL speakers in Finland.

Sosiaalisen identiteetin vaikutus wiccan määrittelyyn Suomiwicca-keskustelulistalla. Oopperalaulajatar Ida Basilier-Magelssenin ura. Marraskuun liikkeen suomalaisen kontrollipolitiikan kritiikki Totuuden tuottamisen strategiat ydinvoimakeskustelussa keväällä Monitapaustutkimus luokanopettajien välisestä yhteisopetuksesta. Sisäministeri Päivi Räsäsen uskonnollinen puhe mediassa.

Indonesian väkivaltaiset ihmisoikeusloukkaukset luvulla kulttuurirelativismin ja aasialaisten arvojen valossa. Järki ja pahuuden ulkoistaminen henkirikoksia koskevassa julkisessa keskustelussa. Haastattelututkimus kansanopisto-opettajien opetustavoitteista viestintälinjoilla. Valtio, liberalismi ja sotatarviketeollisuus Britanniassa Kestävyysjuoksijoiden käsityksiä juoksuasujen funktionaalisuudesta talviolosuhteissa sekä älyvaatteista.

Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa. Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa. InariDigs - Participatory ethnography on public excavations and social media. Instahartaus - Kymmenen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan ensiaskeleet Instagramisssa vuonna Koulutuslupaus — Opiskelijajärjestöjen kampanjointi sosiaalisessa mediassa Suomen vuoden eduskuntavaalien yhteydessä.

Nyhtökaura — semioottinen kuva-analyysi yritystilin Instagram-kuvista. Tutkielma Suomen kansanedustajien Twitter-aktiivisuudesta. Experiences of Former Child Soldiers in Exile. Nuclear Weapons and Indian Foreign Policy. Transmission of Ecstasy in Vaiṣṇava bhakti. Tutkimus yksin asuvien, ikääntyvien miesten koetusta hyvinvoinnista ja elämänsisällöistä.

Sitä ei missään kerrota. Invalidiliitto ja vammaisuus sanoma- ja aikakauslehdistössä vuonna Hyvinkään punakaartilaisnaiset sisällissodan jälkiselvittelyissä Suomen Norden-yhdistyksen historian oppikirjojen tarkastuslautakunnan toiminta ja historian käyttö oppikirjojen tarkastuksessa luvulla. Tutkimus koulun ja paikallisyhteisön kumppanuudesta. Sosiaalikeskus Satama vastademokraattisena toimijana ja poliittisten tilojen avaajana. Tapaustutkimus lottopelin luvun mainoskampanja-airuesta lotto-tytöstä.

Kongon demokraattisen tasavallan seksuaalisen väkivallan aseellisen käytön diskursseja — Haastattelututkimus taaperoiden kanssa työskentelevien varhaiskasvattajien kyvystä nähdä lapsi ryhmässä.

Kirjailijoiden näkemyksiä tämän hetken kulttuurijournalismista journalismin muutoksen näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimus munasolujen luovuttajien motivaatiosta ja kokemuksista. Om litterariteten i Karl Ove Knausgårds 'Min kamp'. Suomen 'ruotsalaisseutujen' maanomistuksen politisoituminen. Brain responses to native and non-native phonetic stimuli.

Perheensä ensimmäisten akateemisten kokemuksia koulutuspoluiltaan. Aikakauslehtikonseptin inkarnoituminen käytännön työprosessissa. Homeland and Religion in the Lives of Finnish Somalis.

Infertility, medicines and the Sukuma-Nyamwezi. The Case of 'Hadiya' immigrants in South Africa, as Agents of 'Constituence development' in Ethiopia, and the policy implications of their 'remittance instrument'.

Tekijänoikeusalan etujärjestöjen peruskoululaisille tuottaman oppimateriaalin tekijänoikeusdiskurssien problematisointia. Poliittinen argumentaatio palvelusetelilakiesityksen käsittelyssä vuonna Synnytyksen laitostumisesta käyty keskustelu synnytyksen ammattilaisten lehdissä — En diskursanalytisk studie om högerpopulistisk retorik i Finland.

Romance in the Journals of L. Työläisten lukutottumuksista ja kirjastonkäytöstä Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolella Laadullinen sisällönanalyysi kristillisyyteen liittyvästä argumentoinnista vuoden valtiopäivillä. Construction of Emirati National Identity Tulevaisuuskonventissa käyty keskustelu Euroopan parlamentin valtaoikeuksista ja sen vaikutus EU: Der Spiegel ja L'Espresso. Tai joku vinksahtanut' Tutkimus helsinkiläisten kokemasta turvattomuudesta.

Tutkimus ikääntyvien päihdekuntoutujien toimijuudesta ja palvelutarpeista. Kantelettaren kasvi- ja eläinkuvat. Lauseopillinen tutkimus Juvan murteesta. Lähinnä kysymys sen tyylin ja kielenkäytön opetusta sisältävistä oppikirjoista.

Prepositionerna i, på, för, till: The ideational evolution of the European Union policy concerning posted workers — Valokuva-lehden evoluutio visuaalisen kulttuurin julkaisuksi vuosina — Äidinkielen taito ja eräät älykkyyden faktorit vieraan kielen oppimisen selittäjinä.

Äänne- Ja muoto-opillinen tutkimus. Niin tuntuu siltä, että pelkästään siitä puhuminen voi nostaa laatua. Diskurssianalyyttinen tutkimus lastensuojelun laadun sisällöistä. En innehållsanalys av Hufvudstadsbladets och Vasabladets rapportering om attackerna mot USA den 11 september Tracer development and evaluation in rats.

Retrotrendien kertautuminen Chanelin ja Diorin mallistoissa. Romanian valtion kertomus ja suomalaisyritysten kokemus. Nicaraguan etnisen politisoitumisen historiapolitiikkaa luvulla. Suurten ikäluokkien edustajien tulevaisuunäkökulma. Pharmacokinetics and Antigonadotropic Effects in Men. Petersburg Timesin uutiset Sosnovyi Borin ydinvoimalasta ja A Bourdieuan analysis of ethno-racial equality and education in Brazil. A Call to Remember: Local negotiations over the memory of Indian Residential Schools in Canada.

A Comet of the Enlightenment. Anders Johan Lexell's life and discoveries. A Critical Assessment of Occluded Fronts. Assessing the psychometric properties and the relationship with achievement. A Curious Harpour in Helle: A Developmental Approach to Peace-building: Institutionalization of Goals and Impacts: Insitutionalization of Goals and Impacts: A Discourse of Threat? A Textual Analysis of the U. Report "Commission for Assistance to a Free Cuba". A Grievance Most Just?

Collective Violence in Yorkshire, North of England. A History of State Responsibility: The Struggle for International Standards A Menace to Society: A Model Solution for a Surgery Scheduling: A Nordic Country or People's Democracy?

A Novel Phytase from Bacillus: Characterization and Production of the Enzyme. A Parliamentary Account of the European Commission - comparative lessons in political accountability from the Canadian federal government. A Platform for Safer and Smarter Networks.

A Political Theory of Dissent: Dissent at The Core of Radical Democracy. A Possible and Necessary Consistency Proof. A Promise of Concreteness: A Question of Trust: A Real-Option model for venture projects with near-optimal stopping rules.

A Review of Methods for Unconstrained Optimization: Theory, Implementation and Testing. A Science of Interests: A Shared European History? A Short Course of Stalinism: Finns at the International Lenin School, Moscow, How adolescent transactional sex is discussed in Finland. A Sketch of the Phonology and Grammar of Rajbanshi. A Soul for Europe?

A Study of Fungibility: The Importance of Employees' Characteristics. A Success Story or a Failure? A Theory of Multicultural Texts: A Toast to the Change? The connection of self-efficacy and coping in drinking related relapse risk-situations after treatment. A Touch of Red: A Unificationist Reading of Descartes' Meditations. A capability-based view of organisational renewal: Combining opportunity- and advantage-seeking growth in large, established European and North American wood-industry companies.

A case study of a patchy population of the Apollo butterfly Parnassius apollo ; the importance of nectar sources. A case study of a snowstorm with multiple snowbands in southern Finland 23 November A case study of the effects and impacts of the integrated rural development programme in the village of Humbani in southern Zimbabwe A case study of the effects of posthypnotic suggestion on visual information processing: A characterization of the Estonian social security regime through impact on poverty risk factors.

A chemistry-transport model simulation of the stratospheric ozone for to A clinical and health economical observational study of anti-tumor necrosis factor therapy in the treatment of rheumatoid arthritis in Finland. A cointegration analysis of house price formation in the Helsinki metropolitan area. A comparative study of science education at the primary school level in Finland and Thailand.

A comparative study on challenges in the psychosocial work environment of Finnish and foreign-born general practitioners. A comparison of methods for haplotype inference. A comparison of the labour force survey in Finland, the United Kingdom and Canada.

Finland and the Council of Europe between and A computational study of Compton profiles of water - methanol solutions. A computational study of some selected chemical reactions and transition state analogs using molecular orbital methods. A constructivist analysis of the U. Rogue State policy in towards Iran. A continuum, not a divide: The relationship between representations of nonhuman animals and prejudice towards immigrants.

A critical analysis of the Court of Justice of the European Union judgments related to the regulation of establishment, ownership and distribution of community pharmacies - At the interface between internal market and public health: A critical study on the translation.

A cross-cultural comparison of colour-emotion associations of Finland, Norway, China and Greece. A cross-linguistic study of lexical iconicity and its manifestation in bird names. A cross-sectional study of herpes labialis in the Finnish population: A decision making framework for optimal implementation of equipment management in manufacturing execution system - case clinical manufacturing of parenterals.

A discourse of threat? A textual analysis of the U. A dynamic programming model for optimising feeding and slaughter decisions regarding fattening pigs. A feasible telemedicine monitoring solution. A feminine discourse of Cuban passion and love — Erotics and sexuality in the poetry of Carilda Oliver Labra.

A follow-up study of serum cholesterol and lipoproteins in children: The effect of diet and apolipoprotein E on cholesterol metabolism, tracking, and screening. A fundamentally subversive doctrine: A gene-based approach to experimental heart transplant rejection. A geospatial approach to assessing the synergies of agriculture-based poverty alleviation programmes. A groteszk formái Örkény István drámában. A head-mounted display as a personal viewing device: Dimensions of subjective experiences.

A hydrogeological and environmental study of the Niesajokivalley in Rautuvaara, Kolari and its suitability as a future tailings disposal area. A matter of taste: A maximal operator, Carleson's embedding, and tent spaces for vector-valued functions. A mechanistic embedding of the hawk-dove game into a population dynamical model with competition for territories.

A metabolomic approach to studying mechanisms of polymeric gene delivery to retinal pigment epithelial cells. A model of socially optimal hydro reservoir usage - yealding socially optimal outcomes in nordic electricity markets.

A multi-instrument approach for studying complex patterns of turbulent mixing. A multifaceted study of Propionibacterium freudenreichii, the food-grade producer of active vitamin B A nationally representative follow-up study on atrial fibrillation: A naturalistic approach to study reading-related brain activity. A new approach to the financial management of a radiological department. A new framework for assessing psychological obstacles in higher education.

Integrating educational and occupational psychology. A new method for modulating the activity of parvalbumin-positive neurons and cerebellar Purkinje cells in vivo. A novel assay method for measuring added plasma caesium and its application in the measurement of short-term kinetics. A novel enzymic therapy, targeted recombinant beta-lactamase, in the prevention of antibiotic-induced adverse effects on gut microbiota. A novel pre-treatment for cheese production: Biochemistry, sensory perception and consumer acceptance.

A népi lélekhit és jelenségei a Magyar halálkultuszban. A portfolio theory approach to ease navigation task of users. A practice approach to experimental governance: Experiences from the intersection of everyday life and local experimentation.

A process algebraic reduction strategy for automata theoretic verification of untimed and timed concurrent systems.

A proteomic view of probiotic Lactobacillus rhamnosus GG. A quantitative and qualitative comparative analysis of the feeding efficiency of four sympatric rock-dwelling Lake Victoria haplochromine cichlids. A quantum chemical investigation of the metal centres in cytochrome c oxidase.

A quest for corporate sustainability in forest-based industry: A randomized controlled trial of combined manipulative therapy, stabilizing exercises, and specialist consultation compared to specialist consultation alone for chronic low back pain. A re-examination of the decentralist principle in green thought in light of global environmental challenges.

A real-ostion model for venture proects with near-optimal stopping rules. A redescription of the concept for political studies. A rhetorical study of the Tablet on human rights in Poland, A scalar singlet extension of the Standard Model. A sequential analysis of "nú" and "núna" in Icelandic conversation. A service-dominant perspective on payments for ecosystem service offerings.

A shift in power? The effects of online public relations on NGOs' reputation. A slow start at the beginning of the recycling chain: How to make consumers recycle their mobile phones? A social constructivist approach on Finland's EU policies in the 's. A state of transition: A struggle between hope and fatalism: A study of English nautical terms and their Finnish equivalents. A study of acyclovir effect on the replication of sensitive and resistant herpes simplex viruses. A study of the nanostructure of the cell wall of the tracheids of conifer xylem by x-ray scattering.

A study of the research and development benefits to society resulting from an international research centre CERN. A study on acculturation of Chinese in Finland at the beginning of the 21st century.

A study on bacteria-targeted screening and in vitro safety assessment of natural products. A study on genetic mutations involving mitochondrial disorders diagnostic approach and application of human iPSCs to understand disease pathogenesis. A study on parameterizing Forward Sparse Sampling Search. A study on social-based cooperative sensing in cognitive radio networks. A syntactic study of conjunction espressions in Finnish. A syntactic study on conjunction expressions in Finnish. A systematic review of how learning and teaching vary in one Finnish university.

A systematic-ecological approach to Baltic Sea ice studies of algae and protists. A taxonomic revision of the Taeniidae Ludwig, based on molecular phylogenies. A terrestrial sequence in Lantian - a window into the late Neogene palaeoenvironments of Northern China. A test to pass or a tool for growth? Evaluating the usefulness of the psychological assessment of ministerial aspirants.

A theoretical overview for variance estimation in sampling theory with some new techniques for complex estimators. A very European crisis: A corpus study of linguistic differences in the reporting of the Greek debt crisis. Etnografinen tutkimus asiakkaiden juomiselle ja ammattiavulle antamista merkityksistä. A-loppuisten adjektiivien kausatiivi- ja translatiivijohdokset. A-ryhmän beetahemolyyttisen streptokokin aiheuttamat vakavat infektiot alle vuotiailla Lasten ja nuorten sairaalassa AA- ja ANA-rottien psykomotorinen herkistyminen μ- ja δ-opioidireseptoriagonisteille.

ABC-transportterien osallisuus monolignolien kuljetukseen kuusella ja monolignoli koniferyylialkoholin vaikutukset tupakkasoluun. ABCC2 transporter and α2 adrenoceptors: Identification of novel compounds and their mode of action. ACT-tarkkaavaisuustesti lukemisen vaikeuden ja heikon kielitaidon erottamisen apuvälineenä.

S1- ja S2-oppilaiden tarkkaavaisuuden, työmuistin ja kielitaidon yhteydet. ACT-tarkkaavaisuustestissä menestymisen yhteys työmuistitestissä menestymiseen. Experiences of long-term unemployed participants in the city of Rauma. ADCP virtausmittausten laaduntarkastusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen Saaristomerellä.

Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus. Neljän uuden lyhytintervention tutkimus. ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä: Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus. AMH-määrityksen merkitys koeputkihedelmöityshoitoa suunniteltaessa. AMIGO and its friends in developing and adult brain. Identification and association with schizophrenia-related phenotypes.

AMPA receptor ligand-binding domain: Site-directed mutagenesis study of ligand-receptor interactions. AMPA-type glutamate receptors and behavioural neuroplasticity: Bidirectional role of GluA1 subunits.

AP-1 transcription factor in cell differentiation and survival. Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistuneiden enkelinäkemyksistä ja henkisyydestä. AURA® juuston valkoisuus — sinihomejuuston paikallinen homeettomuus. Ihminen mikrokosmoksena Ikhwan as-safa'n filosofiassa. Aakkosellinen luettelo vieraskielisiä sanoja Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulusta väitelleiden tohtoreiden jatko-opiskelua edistäviä ja estäviä ohjauskokemuksia.

Aaluvan, odelman, äpäreen ja äpärän merkityksistä. Aamullisen pakkaskelin nimityksistä suomen murteissa. Aamun nimitykset huomen ja aamu suomen murteissa. Aamupalasta yrttiherkkuihin — Läpileikkaus vuoden keittokirjoista. Aapasoiden kehitysvaiheet ja niitä ilmentävät suokasvit - näkökulmana ilmastonmuutos. Aapasuon kasvillisuus ja sen vaikutus hiilidioksidin vaihtoon.

Aapiset kirjoitettuun kielijärjestelmään perehdyttäjinä. Aapisissa esiintyvät henkilönnimet luvun puolivälistä nykypäiviin. Aapisten poikahahmojen kuvaus luvulta luvulle. Etelä-Onkiveden vesistönimiä Lapinlahden ja Maaningan pitäjien alueella.

Aarni Voipio Unissasaarnaamisen tutkijana. Aaro Hellaakosken lyyrillisen tyylin kehitys. Aarteenetsintää porkkanamaalla - Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta. Aasialaisten stopover-matkailun kehittyminen pääkaupunkiseudulla — Asiantuntijanäkökulma vuoteen Aasianrunkojäärän Anoplophora glabripennis kartoitus Helsingissä.

Aateluuden semiotiikka, teoria ja käsite, aatelismiehen ideaalityypit ja populaarit demokratiateemat luvun suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Aatteellinen järjestö vailla aatetta: Aatteesta ammatiksi - puoluetyötä ja punapääomaa: Julius Nurmisen ja Annan Haverisen ent.

Nurminen elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina - luvun alkukymmeninä. Aavan meren täällä puolen: Arkkityyppiset piirteet ja amerikkalaisvaikutteet suosituimmissa suomalaisissa molli-iskelmissä. Aavekipu koirilla ja kissoilla raaja-amputaatioleikkausten jälkeen -kirjallisuuskatsaus. Ab Initio Studies of Chemical Reactivity: Ab initio and DFT derived potential energy functions in simulations of selected polyesters based on atomistic models.

Ab initio investigations of the dynamic and thermodynamic properties of atmospherically relevant strong acids. Abatement of phosphorus- and lead-induced environmental risks by means of apatite ore mine tailings. Abban 'Dancing Queenin' soinnin analyysi. The art of marshalling signs.

Aberrant intracellular calcium cycling in the heart: Aberrant kinase activation as a therapy target: Chronic myeloid leukemia as a model disease. Abhörstudien zur finnischen Satzintonation. Abietiinihapon johdannaiset ja niiden bioaktiivisuus. Ylioppilasaineiden lauserakenteiden tarkastelua luvulta luvulle. Ablatiivin käyttö Vienan ja Inkerin karjalassa sekä aunuksessa.

Aborter hos kor på Stella Farm in provinsen Shoa, Etiopien. Abortin jälkeiseen hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät Suomessa. Abraham Kollaniuksen lainsuomennoksen nuoremmat ruotsalaiset lainasanat.

Abraham Kollaniuksen lainsuomennosten ihmisen nimitykset ammattien ym. Abrahamin uskonnot paavi Johannes Paavali II: Abstract model theory without negation. Abstrakti yhteisö ja konkreettinen väkivalta: Absurdnyj anekdot "harmsinki" v Sovetskom Sojuze vo vremena zastoja. Analiz ciklov "Veselye rebjata"i "Leningradskij rok-klub". Abuse and fatal poisonings involving prescription opioids: Revelations from postmortem toxicology. Academic underachievement of Malays in Singapore: Accelerated aging after hematopoietic stem cell transplantation in childhood: Early menopause, premature cardiovascular aging and frailty.

Accelerated failure time models for non-ignorable non-compliance in randomized studies. Acceleration of the Cosmological Expansion as an Effect of Inhomogeneities. Acceptor specificity studies of fucosyl- and sialyltransferases. Access Pricing in the Mobile Telecommunication Sector.

Accessibility as a determinant of opportunities: A case study from Peruvian Amazonia. A study in the interaction between law and politics. New Brunswick, Ontario and Quebec. Accountable De-anonymization in V2X Communication. Accounting for minority-majority relations. The construction of identity positions in the blogs of Finnish politicians with immigrant background. Accounting for population admixture in genomic evaluations. Accumbens-tumakkeen kolinergisten välineuronien merkitys alkoholin ja morfiinin palkitsevissa vaikutuksissa.

Accumulation of disadvantage from adolescence to midlife: A year follow-up study of year old adolescents. Accuracy of absorbed dose in external photon beam radiotherapy: Accuracy of core needle biopsy in diagnostics of soft tissue sarcomas: Diagnostic errors and their effect on patient treatment. Accurate mass-based analysis in human sport doping control: Application of liquid chromatography - time-of-flight mass spectrometry. Acidic pH and acidic enzymes in atherosclerosis.

Acidosis, osteoclast formation and cathepsin K expression in the loosening of total hip prostheses. Risk assessment and risk division between the parties in Leveraged Buyout transactions. Development of Overseas Business Information Transmission, An Ethnographic View of the Kilpisjärvi Project. Activation - Life Control - Social Capital: A study of the factors of aging unemployed people controlling their lives and of the effects of deterring the exclusion.

Activation of Carbon Dioxide: Activation of PI3-Kinase - A key regulator of platelet function. Activation of inflammasome and protein secretion by endogenous danger and microbe-derived signals in human macrophages. Activation of innate immune response in human macrophages by Herpes simplex virus-1 and crystallized monosodium urate.

Activation of innate immune responses by non-pathogenic and pathogenic bacteria in human leukocytes. Activation of the Inflammatory Response by Fungal Components. Activation of the inflammasome by 1,3 -β-glucans and trichothecene mycotoxins in human macrophages. Activation of π-systems in Lewis acid mediated homogenous catalysis.

Activity-based costing method in forest industry modelling the production and costs of sawing, the pulp and paper industry, and energy production. A study of interaction between knowledge and policy process. Acupuncture as treatment for dogs suffering from chronic pain.

Acute anterior uveitis and HLA-B Acute arterial thrombosis in microsurgery. Risk factors for conversion and complications.

Acute kidney injury in cardiac surgery. Acute kidney injury in severe sepsis and septic shock. Acute mountain sickness - prediction and treatment during climbing expeditions. Acute phase proteins in dairy calves and reindeer: Acute renal failure in critically ill patients: With special reference to prediction of outcome. Acute severe complications of otitis media in children and adults. Adam Malysz lenteli kuin enkeli: Pikaviestinnällisyyden ja merkkirajoitusten vaikutukset Yleisradion Teksti-TV: Adaptation of Trichinella nativa in hosts.

Adaptationer och standardisering i översättningar av Sinebrychoffs brev. Adaptive tree multigrids and simplified spherical harmonics approximation in deterministic neutral and charged particle transport. Added Value of Environmentalism in the Printing Business.

Added ß-glucan as a source of fibre for consumers. Added-value innovation of forest biomass supply chains. Addressing Aristocrats, Speaking to Servants: Address and reference forms in two subtitle translations of Downton Abbey. Addressing human-induced uncertainty in fisheries management: Addressing the demand for and supply of ecosystem services in agriculture through market-based and target-based policy measures. Adenocarcinoma of the esophagus and esophagogastric junction: Studies on epidemiology, pathogenesis and treatment.

Adenoid cystic Carcinoma of salivary glands - diagnostic and prognostic factors and treatment outcome. Adenosine during prolonged wakefulness in the rat brain. Adenoviral gene therapy for non-small cell lung cancer. Adenoviral gene therapy for ovarian cancer. Adenovirus vectors with modified tropism for the treatment of colorectal cancer.

Adessiivi kahdessa tai useammassa eri tehtävässä samassa lauseessa suomen murteissa. Adessiivi suomessa ja virossa - funktiot, frekvenssit, yhtäläisyydet, erot, vastineet. Adessiivin käyttö Kokemäen murteessa. Adessiivin merkitystehtävät Arvid Järnefeltin varhaistuotannon "Isänmaa", "Heräämiseni","Ihmiskohtaloaa" kielessä.

Adheesioprosessi ympäristörikoksen vahingonkärsijän oikeussuojakeinona. Adhesion and Survival Tools of the Bacterium Deinococcus geothermalis. Adipose tissue inflammation, liver fat and insulin resistance in humans. Adipose tissue metabolism in acquired obesity.

Adjacent and random dyadic systems and their applications to metric, Euclidean and vector-valued analysis. Adjektiiveihin liittyvät kollokaatit kuntien Internet-sivujen esittelyteksteissä. Korpuslingvististen menetelmien mahdollisuudet ja rajat kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Adjektiiveilla ilmaistut ihmisstereotypiat suomenkielisissä saduissa luvun alusta nykypäivään.

Adjektiivialkuisten yhdysperäisten paikannimien taivutuksesta suomenkielessä. Adjektiiviattribuutista karjalassa ja lyydissä. Adjektiivien käyttö Eino Hosian romaanissa Tulipunaiset ratsastajat. Adjektiivien käytön vertailua Steinerkoulun ja peruskoulun oppilaiden ainekirjoituksessa.

Adjektiivien käytön vertailua Toivo Pekkasen teoksissa Tehtaan varjossa ja Lapsuuteni. Adjektiivien käytöstä Paltamon murteessa.

Adjektiivien vastakohtasuhteet suomen kielessä. Adjektiivimääritteen kongruenssi Suomen paikannimissä - Autioaholta Väärälleväylälle. Adjektiivin lämmin ja sen rinnakkaismuotojen taivutus suomen murteissa. Adjektiivin nominatiivi, n-päätteinen kaasus ja partitiivi predikatiivina eräissä Kauppis-Heikin ja Kalle Kajanderin teoksissa. Adjektiivipredikatiivin totaalisuudesta ja partiaalisuudesta.

Adjektiivit luvun kauno- ja tietokirjallisuudessa. Adjektiivit Anni Swanin ja Elina Karjalaisen lastenkirjallisuudessa. Adjektiivit Arto Paasilinnan romaanissa Isoisää etsimässä ja siitä mukautetussa selkokielisessä laitoksessa.

Adjektiivit Juhani Ahon "Lastuissa". Adjektiivit Leena Landerin romaanissa Tummien perhosten koti. Adjektiivit Mika Waltarin vapaassa puheessa. Adjektiivit Veikko Huovisen tuotannossa. Adjektiivit aikakaus- ja sanomalehdissä sekä radio- ja yleispuhekielessä. Adjektiivit ja niiden -sti-, -in- ja -n-muodot koululaisten kirjoitelmissa. Adjektiivit ja niiden käyttö vuoden ja virsikirjoissa.

Nykyisen ja tulevan Kirkkoraamatun psalmikäännösten vertailu. Adjektiivit, verbit ja pronominit kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa. Adjektiivit, verbit ja pronominit kuudesluokkalaisten kirjoitelmissa. Adjusting the Properties of Pnipam Micro and Macrogels.

Adlercreutzin rykmentin upseeristo Viaporin antautumisen jälkeen vuonna Adnominal Person in the Morphological System of Erzya. Adnominal Person in the Morphological System of Erzya: Adnominaalinen persoona ersän kielen morfologisessa järjestelmässä. Adolescent development of functional brain networks of selective and divided attention. Adolescents' Participation and Agency in Food Education. The role of autonomous motivation and self-regulation techniques. Adopterade barns anknytning och anpassning.

Adoptionens roll, tankar om identitet samt upplevt socialt stöd i synligt och osynligt utlandsadopterade ungdomars livsvärld.

Adoptoidut lapset lastensuojelun asiakkaina. Adpositiot suomen vanhoissa kieliopeissa. Focus on the skin barrier, epidemiology, and long-term outcome.

Elderly patients' preferences and practices in long-term care. Advanced Document Description, a Sequential Approach. Advanced separation techniques combined with mass spectrometry for difficult analytical tasks isomer separation and oil analysis. Advanced solid state NMR spectroscopic techniques in the study of thermally modified wood.

Advances in D-bar methods for partial boundary data electrical impedance tomography: From continuum to electrode models and back. Advances in traceability of solar ultraviolet radiation measurements. Adverbeiksi idiomaattistuneet sanaliitot Lönnrotin Suomalais-Ruotsalaisessa Sanakirjassa ja Suomen kielen perussanakirjassa. Adverbiaali ja lauseenmäärite lehtikielessä ja vapaassa yleispuhekielessä.

Adverbiaalina olevien lokaalisten i- ja på-prepositioilmausten käännösvastineet ruotsista suomennetussa kirjallisuudessa. Adverbiaalisten ja attributiivisten med-rakenteiden suomennoksista August Strindbergin "Punaisen huoneen" kolmessa eri painoksessa. Adverbiaalit ja lauseenmääritteet kaunokirjallisuudessa ja radiokielessä.

Adverbien käyttö koululaisten aineissa. Adverbimuodoista Larin Parasken runokielessä. Adverbit, post- ja prepositiot ja interjektiot luvun yleiskielen lajeissa.

Adverbit, post- ja prepositiot sekä interjektiot lehti- ja radio- sekä yleispuhekielessä. Adverse effects of anabolic androgenic steroids on the cardiovascular, metabolic and reproductive systems of anabolic substance abusers. Adverse events among older people associated with use of drugs with anticholinergic properties. Adverse host tissue responses in loosening of dental implants: Proteolytic enzymes and peri-implant tissue destruction. Understanding the communicative nature of advertising.

Advocacy coalitions in EU regional policy in Finland: Aerobic carbon-cycle related microbial communities in boreal peatlands: Aerobic oxidation of alcohols with homogeneous catalysts based on nitroxyl radicals. Löydät sopivimmat naiset saattajamallistosta lukuisissa suurissa ja pienissä kaupungeissa ympäri maailmaa, jotka ovat valmiita houkuttelemaan ja hemmottelemaan sinua viehättävän.

Tämän seurauksena sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että heidät nähdään julkisesti näiden naisten kanssa. Lisäksi naiset jakavat oman harkintasi ja tyylinsä. Anna itseäsi ilahduttaa todella hienostunut ja tyylikäs nainen, joka voi näyttää minkä tahansa suurimman metropolin upeimmat alueet käytännössä ajaa sinut villiin eroottisiin eleihin.

Articulate ja älykkäät kumppanit viihdettä varten Naispuoliset saattajamme ovat kaunopuheisia ja hyvin perehtyneitä taiteeseen ja politiikkaan sekä kirjallisuuteen ja filosofiaan, koska sekä mieli että keho tarvitsevat tyydytystä. Kaikki upeat naispuoliset saattajat ovat joko palkattuina tai parhaillaan opiskelemassa, mikä tarkoittaa, että voit ennakoida syvällisiä keskusteluja, jotka voivat myös toimia esikoisena loppuelämänne.

Naiset eivät ole vain intohimoisia ja houkuttelevia rakentavien keskustelujen suhteen, vaan he voivat myös helposti keskustella pienistä asioista. Riippumatta, mikään halu ei jää täyttämättä, koska naiset haluavat lopulta tehdä sinut onnelliseksi. Suuren valikoiman ansiosta löydät tietopankistamme sopivan saattajan, joka sopii melkein jokaiseen mieltymykseen. Etsitkö hoikkaita naisia, joilla on tyttömäinen hahmo, etsivät kypsät ja hyvin suhteutetut naiset, joilla on selkeä rintaviiva tai joku, jolla on poikamaisempi ruumiinrakenne?

Voimme tyydyttää vaivattomasti toiveesi. Start » Escort naiset. Suosituimmat suositukset Hits laskeva Hits nouseva aakkosellinen päivitetty uusin ensin vanhin ensin Kiertue        Katso: Emma - World wide - Fly me to you. Luo ilmainen escort-profiili nyt. Incall Personal käynti , Ilmoitussoitto hotelli vierailut. Rachel Uae escort agency.

.

Construction of Emirati National Identity Tulevaisuuskonventissa käyty keskustelu Euroopan parlamentin valtaoikeuksista ja sen vaikutus EU: Der Spiegel ja L'Espresso. Tai joku vinksahtanut' Tutkimus helsinkiläisten kokemasta turvattomuudesta.

Tutkimus ikääntyvien päihdekuntoutujien toimijuudesta ja palvelutarpeista. Kantelettaren kasvi- ja eläinkuvat. Lauseopillinen tutkimus Juvan murteesta. Lähinnä kysymys sen tyylin ja kielenkäytön opetusta sisältävistä oppikirjoista. Prepositionerna i, på, för, till: The ideational evolution of the European Union policy concerning posted workers — Valokuva-lehden evoluutio visuaalisen kulttuurin julkaisuksi vuosina — Äidinkielen taito ja eräät älykkyyden faktorit vieraan kielen oppimisen selittäjinä.

Äänne- Ja muoto-opillinen tutkimus. Niin tuntuu siltä, että pelkästään siitä puhuminen voi nostaa laatua. Diskurssianalyyttinen tutkimus lastensuojelun laadun sisällöistä.

En innehållsanalys av Hufvudstadsbladets och Vasabladets rapportering om attackerna mot USA den 11 september Tracer development and evaluation in rats. Retrotrendien kertautuminen Chanelin ja Diorin mallistoissa. Romanian valtion kertomus ja suomalaisyritysten kokemus.

Nicaraguan etnisen politisoitumisen historiapolitiikkaa luvulla. Suurten ikäluokkien edustajien tulevaisuunäkökulma. Pharmacokinetics and Antigonadotropic Effects in Men. Petersburg Timesin uutiset Sosnovyi Borin ydinvoimalasta ja A Bourdieuan analysis of ethno-racial equality and education in Brazil. A Call to Remember: Local negotiations over the memory of Indian Residential Schools in Canada.

A Comet of the Enlightenment. Anders Johan Lexell's life and discoveries. A Critical Assessment of Occluded Fronts. Assessing the psychometric properties and the relationship with achievement.

A Curious Harpour in Helle: A Developmental Approach to Peace-building: Institutionalization of Goals and Impacts: Insitutionalization of Goals and Impacts: A Discourse of Threat? A Textual Analysis of the U. Report "Commission for Assistance to a Free Cuba". A Grievance Most Just? Collective Violence in Yorkshire, North of England.

A History of State Responsibility: The Struggle for International Standards A Menace to Society: A Model Solution for a Surgery Scheduling: A Nordic Country or People's Democracy? A Novel Phytase from Bacillus: Characterization and Production of the Enzyme.

A Parliamentary Account of the European Commission - comparative lessons in political accountability from the Canadian federal government. A Platform for Safer and Smarter Networks. A Political Theory of Dissent: Dissent at The Core of Radical Democracy. A Possible and Necessary Consistency Proof.

A Promise of Concreteness: A Question of Trust: A Real-Option model for venture projects with near-optimal stopping rules. A Review of Methods for Unconstrained Optimization: Theory, Implementation and Testing.

A Science of Interests: A Shared European History? A Short Course of Stalinism: Finns at the International Lenin School, Moscow, How adolescent transactional sex is discussed in Finland.

A Sketch of the Phonology and Grammar of Rajbanshi. A Soul for Europe? A Study of Fungibility: The Importance of Employees' Characteristics. A Success Story or a Failure? A Theory of Multicultural Texts: A Toast to the Change? The connection of self-efficacy and coping in drinking related relapse risk-situations after treatment.

A Touch of Red: A Unificationist Reading of Descartes' Meditations. A capability-based view of organisational renewal: Combining opportunity- and advantage-seeking growth in large, established European and North American wood-industry companies.

A case study of a patchy population of the Apollo butterfly Parnassius apollo ; the importance of nectar sources. A case study of a snowstorm with multiple snowbands in southern Finland 23 November A case study of the effects and impacts of the integrated rural development programme in the village of Humbani in southern Zimbabwe A case study of the effects of posthypnotic suggestion on visual information processing: A characterization of the Estonian social security regime through impact on poverty risk factors.

A chemistry-transport model simulation of the stratospheric ozone for to A clinical and health economical observational study of anti-tumor necrosis factor therapy in the treatment of rheumatoid arthritis in Finland. A cointegration analysis of house price formation in the Helsinki metropolitan area. A comparative study of science education at the primary school level in Finland and Thailand. A comparative study on challenges in the psychosocial work environment of Finnish and foreign-born general practitioners.

A comparison of methods for haplotype inference. A comparison of the labour force survey in Finland, the United Kingdom and Canada. Finland and the Council of Europe between and A computational study of Compton profiles of water - methanol solutions. A computational study of some selected chemical reactions and transition state analogs using molecular orbital methods. A constructivist analysis of the U. Rogue State policy in towards Iran.

A continuum, not a divide: The relationship between representations of nonhuman animals and prejudice towards immigrants. A critical analysis of the Court of Justice of the European Union judgments related to the regulation of establishment, ownership and distribution of community pharmacies - At the interface between internal market and public health: A critical study on the translation.

A cross-cultural comparison of colour-emotion associations of Finland, Norway, China and Greece. A cross-linguistic study of lexical iconicity and its manifestation in bird names. A cross-sectional study of herpes labialis in the Finnish population: A decision making framework for optimal implementation of equipment management in manufacturing execution system - case clinical manufacturing of parenterals. A discourse of threat?

A textual analysis of the U. A dynamic programming model for optimising feeding and slaughter decisions regarding fattening pigs. A feasible telemedicine monitoring solution. A feminine discourse of Cuban passion and love — Erotics and sexuality in the poetry of Carilda Oliver Labra.

A follow-up study of serum cholesterol and lipoproteins in children: The effect of diet and apolipoprotein E on cholesterol metabolism, tracking, and screening. A fundamentally subversive doctrine: A gene-based approach to experimental heart transplant rejection. A geospatial approach to assessing the synergies of agriculture-based poverty alleviation programmes.

A groteszk formái Örkény István drámában. A head-mounted display as a personal viewing device: Dimensions of subjective experiences. A hydrogeological and environmental study of the Niesajokivalley in Rautuvaara, Kolari and its suitability as a future tailings disposal area. A matter of taste: A maximal operator, Carleson's embedding, and tent spaces for vector-valued functions.

A mechanistic embedding of the hawk-dove game into a population dynamical model with competition for territories. A metabolomic approach to studying mechanisms of polymeric gene delivery to retinal pigment epithelial cells. A model of socially optimal hydro reservoir usage - yealding socially optimal outcomes in nordic electricity markets.

A multi-instrument approach for studying complex patterns of turbulent mixing. A multifaceted study of Propionibacterium freudenreichii, the food-grade producer of active vitamin B A nationally representative follow-up study on atrial fibrillation: A naturalistic approach to study reading-related brain activity. A new approach to the financial management of a radiological department. A new framework for assessing psychological obstacles in higher education.

Integrating educational and occupational psychology. A new method for modulating the activity of parvalbumin-positive neurons and cerebellar Purkinje cells in vivo. A novel assay method for measuring added plasma caesium and its application in the measurement of short-term kinetics. A novel enzymic therapy, targeted recombinant beta-lactamase, in the prevention of antibiotic-induced adverse effects on gut microbiota.

A novel pre-treatment for cheese production: Biochemistry, sensory perception and consumer acceptance. A népi lélekhit és jelenségei a Magyar halálkultuszban. A portfolio theory approach to ease navigation task of users.

A practice approach to experimental governance: Experiences from the intersection of everyday life and local experimentation. A process algebraic reduction strategy for automata theoretic verification of untimed and timed concurrent systems. A proteomic view of probiotic Lactobacillus rhamnosus GG. A quantitative and qualitative comparative analysis of the feeding efficiency of four sympatric rock-dwelling Lake Victoria haplochromine cichlids.

A quantum chemical investigation of the metal centres in cytochrome c oxidase. A quest for corporate sustainability in forest-based industry: A randomized controlled trial of combined manipulative therapy, stabilizing exercises, and specialist consultation compared to specialist consultation alone for chronic low back pain. A re-examination of the decentralist principle in green thought in light of global environmental challenges. A real-ostion model for venture proects with near-optimal stopping rules.

A redescription of the concept for political studies. A rhetorical study of the Tablet on human rights in Poland, A scalar singlet extension of the Standard Model. A sequential analysis of "nú" and "núna" in Icelandic conversation.

A service-dominant perspective on payments for ecosystem service offerings. A shift in power? The effects of online public relations on NGOs' reputation.

A slow start at the beginning of the recycling chain: How to make consumers recycle their mobile phones? A social constructivist approach on Finland's EU policies in the 's. A state of transition: A struggle between hope and fatalism: A study of English nautical terms and their Finnish equivalents. A study of acyclovir effect on the replication of sensitive and resistant herpes simplex viruses.

A study of the nanostructure of the cell wall of the tracheids of conifer xylem by x-ray scattering. A study of the research and development benefits to society resulting from an international research centre CERN. A study on acculturation of Chinese in Finland at the beginning of the 21st century. A study on bacteria-targeted screening and in vitro safety assessment of natural products. A study on genetic mutations involving mitochondrial disorders diagnostic approach and application of human iPSCs to understand disease pathogenesis.

A study on parameterizing Forward Sparse Sampling Search. A study on social-based cooperative sensing in cognitive radio networks. A syntactic study of conjunction espressions in Finnish. A syntactic study on conjunction expressions in Finnish.

A systematic review of how learning and teaching vary in one Finnish university. A systematic-ecological approach to Baltic Sea ice studies of algae and protists. A taxonomic revision of the Taeniidae Ludwig, based on molecular phylogenies. A terrestrial sequence in Lantian - a window into the late Neogene palaeoenvironments of Northern China.

A test to pass or a tool for growth? Evaluating the usefulness of the psychological assessment of ministerial aspirants. A theoretical overview for variance estimation in sampling theory with some new techniques for complex estimators. A very European crisis: A corpus study of linguistic differences in the reporting of the Greek debt crisis. Etnografinen tutkimus asiakkaiden juomiselle ja ammattiavulle antamista merkityksistä. A-loppuisten adjektiivien kausatiivi- ja translatiivijohdokset.

A-ryhmän beetahemolyyttisen streptokokin aiheuttamat vakavat infektiot alle vuotiailla Lasten ja nuorten sairaalassa AA- ja ANA-rottien psykomotorinen herkistyminen μ- ja δ-opioidireseptoriagonisteille.

ABC-transportterien osallisuus monolignolien kuljetukseen kuusella ja monolignoli koniferyylialkoholin vaikutukset tupakkasoluun. ABCC2 transporter and α2 adrenoceptors: Identification of novel compounds and their mode of action. ACT-tarkkaavaisuustesti lukemisen vaikeuden ja heikon kielitaidon erottamisen apuvälineenä. S1- ja S2-oppilaiden tarkkaavaisuuden, työmuistin ja kielitaidon yhteydet. ACT-tarkkaavaisuustestissä menestymisen yhteys työmuistitestissä menestymiseen.

Experiences of long-term unemployed participants in the city of Rauma. ADCP virtausmittausten laaduntarkastusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen Saaristomerellä. Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus.

Neljän uuden lyhytintervention tutkimus. ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä: Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus. AMH-määrityksen merkitys koeputkihedelmöityshoitoa suunniteltaessa. AMIGO and its friends in developing and adult brain. Identification and association with schizophrenia-related phenotypes. AMPA receptor ligand-binding domain: Site-directed mutagenesis study of ligand-receptor interactions.

AMPA-type glutamate receptors and behavioural neuroplasticity: Bidirectional role of GluA1 subunits. AP-1 transcription factor in cell differentiation and survival. Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistuneiden enkelinäkemyksistä ja henkisyydestä. AURA® juuston valkoisuus — sinihomejuuston paikallinen homeettomuus. Ihminen mikrokosmoksena Ikhwan as-safa'n filosofiassa. Aakkosellinen luettelo vieraskielisiä sanoja Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulusta väitelleiden tohtoreiden jatko-opiskelua edistäviä ja estäviä ohjauskokemuksia.

Aaluvan, odelman, äpäreen ja äpärän merkityksistä. Aamullisen pakkaskelin nimityksistä suomen murteissa. Aamun nimitykset huomen ja aamu suomen murteissa.

Aamupalasta yrttiherkkuihin — Läpileikkaus vuoden keittokirjoista. Aapasoiden kehitysvaiheet ja niitä ilmentävät suokasvit - näkökulmana ilmastonmuutos.

Aapasuon kasvillisuus ja sen vaikutus hiilidioksidin vaihtoon. Aapiset kirjoitettuun kielijärjestelmään perehdyttäjinä. Aapisissa esiintyvät henkilönnimet luvun puolivälistä nykypäiviin. Aapisten poikahahmojen kuvaus luvulta luvulle. Etelä-Onkiveden vesistönimiä Lapinlahden ja Maaningan pitäjien alueella. Aarni Voipio Unissasaarnaamisen tutkijana. Aaro Hellaakosken lyyrillisen tyylin kehitys. Aarteenetsintää porkkanamaalla - Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta.

Aasialaisten stopover-matkailun kehittyminen pääkaupunkiseudulla — Asiantuntijanäkökulma vuoteen Aasianrunkojäärän Anoplophora glabripennis kartoitus Helsingissä. Aateluuden semiotiikka, teoria ja käsite, aatelismiehen ideaalityypit ja populaarit demokratiateemat luvun suomalaisessa kaunokirjallisuudessa.

Aatteellinen järjestö vailla aatetta: Aatteesta ammatiksi - puoluetyötä ja punapääomaa: Julius Nurmisen ja Annan Haverisen ent. Nurminen elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina - luvun alkukymmeninä. Aavan meren täällä puolen: Arkkityyppiset piirteet ja amerikkalaisvaikutteet suosituimmissa suomalaisissa molli-iskelmissä. Aavekipu koirilla ja kissoilla raaja-amputaatioleikkausten jälkeen -kirjallisuuskatsaus.

Ab Initio Studies of Chemical Reactivity: Ab initio and DFT derived potential energy functions in simulations of selected polyesters based on atomistic models. Ab initio investigations of the dynamic and thermodynamic properties of atmospherically relevant strong acids. Abatement of phosphorus- and lead-induced environmental risks by means of apatite ore mine tailings. Abban 'Dancing Queenin' soinnin analyysi. The art of marshalling signs. Aberrant intracellular calcium cycling in the heart: Aberrant kinase activation as a therapy target: Chronic myeloid leukemia as a model disease.

Abhörstudien zur finnischen Satzintonation. Abietiinihapon johdannaiset ja niiden bioaktiivisuus. Ylioppilasaineiden lauserakenteiden tarkastelua luvulta luvulle.

Ablatiivin käyttö Vienan ja Inkerin karjalassa sekä aunuksessa. Aborter hos kor på Stella Farm in provinsen Shoa, Etiopien. Abortin jälkeiseen hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät Suomessa. Abraham Kollaniuksen lainsuomennoksen nuoremmat ruotsalaiset lainasanat. Abraham Kollaniuksen lainsuomennosten ihmisen nimitykset ammattien ym.

Abrahamin uskonnot paavi Johannes Paavali II: Abstract model theory without negation. Abstrakti yhteisö ja konkreettinen väkivalta: Absurdnyj anekdot "harmsinki" v Sovetskom Sojuze vo vremena zastoja. Analiz ciklov "Veselye rebjata"i "Leningradskij rok-klub". Abuse and fatal poisonings involving prescription opioids: Revelations from postmortem toxicology.

Academic underachievement of Malays in Singapore: Accelerated aging after hematopoietic stem cell transplantation in childhood: Early menopause, premature cardiovascular aging and frailty. Accelerated failure time models for non-ignorable non-compliance in randomized studies.

Acceleration of the Cosmological Expansion as an Effect of Inhomogeneities. Acceptor specificity studies of fucosyl- and sialyltransferases.

Access Pricing in the Mobile Telecommunication Sector. Accessibility as a determinant of opportunities: A case study from Peruvian Amazonia. A study in the interaction between law and politics. New Brunswick, Ontario and Quebec. Accountable De-anonymization in V2X Communication. Accounting for minority-majority relations. The construction of identity positions in the blogs of Finnish politicians with immigrant background.

Accounting for population admixture in genomic evaluations. Accumbens-tumakkeen kolinergisten välineuronien merkitys alkoholin ja morfiinin palkitsevissa vaikutuksissa. Accumulation of disadvantage from adolescence to midlife: A year follow-up study of year old adolescents. Accuracy of absorbed dose in external photon beam radiotherapy: Accuracy of core needle biopsy in diagnostics of soft tissue sarcomas: Diagnostic errors and their effect on patient treatment.

Accurate mass-based analysis in human sport doping control: Application of liquid chromatography - time-of-flight mass spectrometry. Acidic pH and acidic enzymes in atherosclerosis.

Acidosis, osteoclast formation and cathepsin K expression in the loosening of total hip prostheses. Risk assessment and risk division between the parties in Leveraged Buyout transactions. Development of Overseas Business Information Transmission, An Ethnographic View of the Kilpisjärvi Project. Activation - Life Control - Social Capital: A study of the factors of aging unemployed people controlling their lives and of the effects of deterring the exclusion.

Activation of Carbon Dioxide: Activation of PI3-Kinase - A key regulator of platelet function. Activation of inflammasome and protein secretion by endogenous danger and microbe-derived signals in human macrophages. Activation of innate immune response in human macrophages by Herpes simplex virus-1 and crystallized monosodium urate. Activation of innate immune responses by non-pathogenic and pathogenic bacteria in human leukocytes. Activation of the Inflammatory Response by Fungal Components.

Activation of the inflammasome by 1,3 -β-glucans and trichothecene mycotoxins in human macrophages. Activation of π-systems in Lewis acid mediated homogenous catalysis. Activity-based costing method in forest industry modelling the production and costs of sawing, the pulp and paper industry, and energy production. A study of interaction between knowledge and policy process. Acupuncture as treatment for dogs suffering from chronic pain.

Acute anterior uveitis and HLA-B Acute arterial thrombosis in microsurgery. Risk factors for conversion and complications. Acute kidney injury in cardiac surgery. Acute kidney injury in severe sepsis and septic shock. Acute mountain sickness - prediction and treatment during climbing expeditions. Acute phase proteins in dairy calves and reindeer: Acute renal failure in critically ill patients: With special reference to prediction of outcome.

Acute severe complications of otitis media in children and adults. Adam Malysz lenteli kuin enkeli: Pikaviestinnällisyyden ja merkkirajoitusten vaikutukset Yleisradion Teksti-TV: Adaptation of Trichinella nativa in hosts.

Adaptationer och standardisering i översättningar av Sinebrychoffs brev. Adaptive tree multigrids and simplified spherical harmonics approximation in deterministic neutral and charged particle transport.

Added Value of Environmentalism in the Printing Business. Added ß-glucan as a source of fibre for consumers. Added-value innovation of forest biomass supply chains.

Addressing Aristocrats, Speaking to Servants: Address and reference forms in two subtitle translations of Downton Abbey. Addressing human-induced uncertainty in fisheries management: Addressing the demand for and supply of ecosystem services in agriculture through market-based and target-based policy measures.

Adenocarcinoma of the esophagus and esophagogastric junction: Studies on epidemiology, pathogenesis and treatment. Adenoid cystic Carcinoma of salivary glands - diagnostic and prognostic factors and treatment outcome. Adenosine during prolonged wakefulness in the rat brain.

Adenoviral gene therapy for non-small cell lung cancer. Adenoviral gene therapy for ovarian cancer. Adenovirus vectors with modified tropism for the treatment of colorectal cancer. Adessiivi kahdessa tai useammassa eri tehtävässä samassa lauseessa suomen murteissa.

Adessiivi suomessa ja virossa - funktiot, frekvenssit, yhtäläisyydet, erot, vastineet. Adessiivin käyttö Kokemäen murteessa. Adessiivin merkitystehtävät Arvid Järnefeltin varhaistuotannon "Isänmaa", "Heräämiseni","Ihmiskohtaloaa" kielessä. Adheesioprosessi ympäristörikoksen vahingonkärsijän oikeussuojakeinona. Adhesion and Survival Tools of the Bacterium Deinococcus geothermalis. Adipose tissue inflammation, liver fat and insulin resistance in humans. Adipose tissue metabolism in acquired obesity.

Adjacent and random dyadic systems and their applications to metric, Euclidean and vector-valued analysis. Adjektiiveihin liittyvät kollokaatit kuntien Internet-sivujen esittelyteksteissä. Korpuslingvististen menetelmien mahdollisuudet ja rajat kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Adjektiiveilla ilmaistut ihmisstereotypiat suomenkielisissä saduissa luvun alusta nykypäivään.

Adjektiivialkuisten yhdysperäisten paikannimien taivutuksesta suomenkielessä. Adjektiiviattribuutista karjalassa ja lyydissä. Adjektiivien käyttö Eino Hosian romaanissa Tulipunaiset ratsastajat. Adjektiivien käytön vertailua Steinerkoulun ja peruskoulun oppilaiden ainekirjoituksessa. Adjektiivien käytön vertailua Toivo Pekkasen teoksissa Tehtaan varjossa ja Lapsuuteni. Adjektiivien käytöstä Paltamon murteessa. Adjektiivien vastakohtasuhteet suomen kielessä.

Adjektiivimääritteen kongruenssi Suomen paikannimissä - Autioaholta Väärälleväylälle. Adjektiivin lämmin ja sen rinnakkaismuotojen taivutus suomen murteissa. Adjektiivin nominatiivi, n-päätteinen kaasus ja partitiivi predikatiivina eräissä Kauppis-Heikin ja Kalle Kajanderin teoksissa. Adjektiivipredikatiivin totaalisuudesta ja partiaalisuudesta. Adjektiivit luvun kauno- ja tietokirjallisuudessa. Adjektiivit Anni Swanin ja Elina Karjalaisen lastenkirjallisuudessa.

Adjektiivit Arto Paasilinnan romaanissa Isoisää etsimässä ja siitä mukautetussa selkokielisessä laitoksessa. Adjektiivit Juhani Ahon "Lastuissa". Adjektiivit Leena Landerin romaanissa Tummien perhosten koti.

Adjektiivit Mika Waltarin vapaassa puheessa. Adjektiivit Veikko Huovisen tuotannossa. Adjektiivit aikakaus- ja sanomalehdissä sekä radio- ja yleispuhekielessä. Adjektiivit ja niiden -sti-, -in- ja -n-muodot koululaisten kirjoitelmissa. Adjektiivit ja niiden käyttö vuoden ja virsikirjoissa. Nykyisen ja tulevan Kirkkoraamatun psalmikäännösten vertailu. Adjektiivit, verbit ja pronominit kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa. Adjektiivit, verbit ja pronominit kuudesluokkalaisten kirjoitelmissa.

Adjusting the Properties of Pnipam Micro and Macrogels. Adlercreutzin rykmentin upseeristo Viaporin antautumisen jälkeen vuonna Adnominal Person in the Morphological System of Erzya. Adnominal Person in the Morphological System of Erzya: Adnominaalinen persoona ersän kielen morfologisessa järjestelmässä. Adolescent development of functional brain networks of selective and divided attention. Adolescents' Participation and Agency in Food Education. The role of autonomous motivation and self-regulation techniques.

Adopterade barns anknytning och anpassning. Adoptionens roll, tankar om identitet samt upplevt socialt stöd i synligt och osynligt utlandsadopterade ungdomars livsvärld. Adoptoidut lapset lastensuojelun asiakkaina. Adpositiot suomen vanhoissa kieliopeissa. Focus on the skin barrier, epidemiology, and long-term outcome.

Elderly patients' preferences and practices in long-term care. Advanced Document Description, a Sequential Approach. Advanced separation techniques combined with mass spectrometry for difficult analytical tasks isomer separation and oil analysis. Advanced solid state NMR spectroscopic techniques in the study of thermally modified wood. Advances in D-bar methods for partial boundary data electrical impedance tomography: From continuum to electrode models and back.

Advances in traceability of solar ultraviolet radiation measurements. Adverbeiksi idiomaattistuneet sanaliitot Lönnrotin Suomalais-Ruotsalaisessa Sanakirjassa ja Suomen kielen perussanakirjassa. Adverbiaali ja lauseenmäärite lehtikielessä ja vapaassa yleispuhekielessä. Adverbiaalina olevien lokaalisten i- ja på-prepositioilmausten käännösvastineet ruotsista suomennetussa kirjallisuudessa. Adverbiaalisten ja attributiivisten med-rakenteiden suomennoksista August Strindbergin "Punaisen huoneen" kolmessa eri painoksessa.

Adverbiaalit ja lauseenmääritteet kaunokirjallisuudessa ja radiokielessä. Adverbien käyttö koululaisten aineissa. Adverbimuodoista Larin Parasken runokielessä. Adverbit, post- ja prepositiot ja interjektiot luvun yleiskielen lajeissa. Adverbit, post- ja prepositiot sekä interjektiot lehti- ja radio- sekä yleispuhekielessä.

Adverse effects of anabolic androgenic steroids on the cardiovascular, metabolic and reproductive systems of anabolic substance abusers. Adverse events among older people associated with use of drugs with anticholinergic properties. Adverse host tissue responses in loosening of dental implants: Proteolytic enzymes and peri-implant tissue destruction.

Understanding the communicative nature of advertising. Advocacy coalitions in EU regional policy in Finland: Aerobic carbon-cycle related microbial communities in boreal peatlands: Aerobic oxidation of alcohols with homogeneous catalysts based on nitroxyl radicals. Aeromonas-lajien tunnistaminen HSPgeenin polymorfian avulla. Meteorological and Synoptic Processes behind the Event.

Aerosol number size distribution in the boreal environment: Aerosol processes in polar regions - from formation to climatic implications.

Aerosol size distribution and its connection to cloud droplet number concentration. Aerosolihiukkasten kemiallisen koostumuksen vuodenaikaisvaihtelu pohjoisessa havumetsässä.

Aerosolihiukkasten optiset ominaisuudet ja in-situ optinen sulkeuma Hyytiälässä. Aesthetics of Security and Achille Mbembe's Postcolony. Aesthetics of security and Achille Mbembe's Postcolony. Afaattisten ihmisten substantiivi- ja verbikuvien nimeäminen matalataajuisen transkraniaalisen magneettistimulaation aikana - monitapaustutkimus. Afasiaan liittyvä lukemisvaikeus ja sen kuntoutus - tapaustutkimus. Affected sibling pairs with juvenile idiopathic arthritis: An immunogenetic study of the disease in multicase families.

Affektien, asenteiden ja mielipiteiden ilmeneminen muuramelaisten nuorten toisistaan käyttämistä nimityksistä. Affektiiviset ilmaukset Eeva Joenpellon romaanissa Tuomari Muller, hieno mies.

Affektiivisista verbimuodoista ja -rakenteista eri puolueiden sanomalehdissä. Affiliaation kutsuminen, tarjoaminen ja torjuminen nuorten naisten omakohtaisessa kokemuskerronnassa.

Verkoston kannanotot ja vaikuttamistavat Afganistanin lainsäädännön vaiheisiin ja naisen asemaan vuosina Aflatoksiinin sitominen maidossa maitohappobakteerien avulla. African traditional medicine and western medicine and infant health in Ghana. Afrikkalaisen kääpiösiilin terveyden- ja sairaanhoito-opas.

Afrikkalaisen norsun, puhvelin ja suippohuulisen sarvikuonon esiintymisestä eräällä juomapaikalla trooppisessa vuoristometsässä. Afrikkalaisten Combretum- ja Terminalia-lajien sisältämät uutteet, fraktiot ja yhdisteet ja niiden antimikrobiset ominaisuudet. Who Set the Agenda - Parties or the Press? Agentti Agricolan Uuden testamentin kielessä. Aggregatibacter actinomycetemcomitans ja Porphyromonas gingivalis raskautta suunnittelevilla naisilla. Aggregatibacter actinomycetemcomitans syljessä, ientaskussa ja seerumissa.

Aggressiivisempi ihminen — Syynulkoistamistaipumus välittämässä häpeäherkkyyden ja narsismin yhteyksiä aggressiivisuuteen. Aggressionsstrategier hos finlandssvenska , och åriga pojkar och flickor i Helsingfors: Tvärsnittsstudie med kamratvärdering som metod för att mäta dessa strategier. Aggressivt beteende hos svin Sus scrofa under transport till slakt - en jämförelse mellan natt- och dagtransporter. A Systematic Literature Review. Lammaistenlahden kulttuurimaiseman kantatilat, talonhaltijat ja ympäristö luvulta luvulle.

Agraarisanasto Abraham Kollaniuksen lainsuomennosten maan- ja rakennuksenkaarissa. Agreement Patterns in English: Agricolan Rukouskirjan nominien, verbien ja partikkelien johtopäätteistä. Agricolan Uuden testamentin suomennoksen historiallisten kirjain partisipijärjestelmät verrattuina vuoden raamatunkäännöksen vastaavien kirjojen partisipijärjestelmiin. Agricolan aikuinen kirkollinen sanasto. Agricolan ja "Westhin tekstin" käsikirjain lauseopillisten piirteiden vertailua, ensi sijassa silmälläpitäen ruotsin kielen vaikutusta.

Agricolan ja Westhin Kirkkokäsikirjojen ja Messujen ortografisia ja äänteellisiä eroavaisuuksia. Agricolan kielen konsonanttivartaloiset taivutusmuodot.

Agricolan kielestä käsittäen kirjat Messu Agricolan rukouskirjasta, kirjan alusta - lehden LXXX loppuun. Agricolan teosten ele-, ile-, tele-, skele-, ksele-, skentele- ja ksentele- johdokset.

Agricultural expansion and climate change in the Taita Hills, Kenya: Agrobacterium rhizogenes -välitteinen geeninsiirto. Agroforestry system design for peri-urban environment. Agroforestry systems for sustainable livelihoods and improved land management in the East Usambara Mountains, Tanzania. Agronomic challenges for organic crop husbandry. Ah-reseptori ja vierasaineiden sen välityksellä aktivoimat geenit. Ahdinkomatkoja ja aktivismia — Yritysvastuun myytit vastamainonnassa.

Eugen Drewermann ja syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta. Ahdistuneisuuden ja tulehtuneisuuden yhteys. Mitkä tekijät yhteyden taustalla vaikuttavat ja voidaanko sisäisen hallinnan tunteella vaikuttaa sen voimakkuuteen? Ahdistus Heideggerilla ja Sartrella — vastaus ei-mihinkään. Ahdistusoireilun, kognitiivisen päättelykyvyn ja koulusuoriutumisen yhteydet varhais- ja myöhäisnuoruudessa. Ahlqvistin ensimmäisten kirjallisten tuotteiden kielestä. Ahlqvistin kielen kieli- ja lauseopillista tarkastelua.

Ahmintahäiriö ja ahmintaoireet nuorilla suomalaisilla kaksosilla FinnTwinaineistossa. Ahterista överiin ja alkkarista älppäriin - Huomioita arkikielisten Vri-johdosten ja Vri-loppuisten lainasanojen muodosta ja merkityksestä. Ahven- ja särkikannat Lahden Vesijärvellä vuosina ja - koeverkkokalastus kalakantojen seurantamenetelmänä.

Ahvenanmaan turvallisuuskysymykset laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta. Ahvenen Perca fluviatilis L. Ahvenen, Perca fluviatilis L. Ahvenkoskella merkittyjen vaellussiikojen Coregonus lavaretus L.

Ahvenpopulaatioiden morfologisesta erilaistumisesta pikkuvesissä. Aidon kulttuurien välisen kohtaamisen ja kuulumisen rakentuminen SPR: Aidosti asiaa vai viihteen vuoksi?

Europarlamenttivaalien poliittinen julkisuus Suomen, Ruotsin ja Ison-Britannian sanomalehdissä vuonna Aiemman keisarileikkauksen vaikutus spontaanisti käynnistyneen myöhemmän synnytyksen kulkuun. Aija ja Meija, Anja ja Minja: Kaksitavuisten ija- ja nja-päätteisten naistennimien yleistyminen ja suosionvaihtelu. Aijalan Cu-Zn-Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta.

Pohjoisen kehityshankkeet ja alueiden kehittämisen idea luvun Suomessa. Selviääkö koulun johtamisesta hengissä? Aika, maailmankuva ja transsendenssi: Aikakauslehti arjessa - merkityksiä, rooleja ja funktioita helsinkiläisen nuoren aikuisen arjessa. Aikakauslehtimainonnan oikeakielisyydestä ja typografiasta vuosina , ja Aikakauslehtipapereiden pitkän aikavälin kulutus Yhdysvalloissa. Aikalaisdiagnostiikka ja työmarkkinakeskusjärjestöjen työajanlyhennysargumentaatio.

Udmurtin kielen menneen ajan liittotempukset. Aikapankki - Tutkimus lahjaperustaiseen vaihtoon perustuvasta yhteisöllisyyden rakentamisesta Helsingissä. Aikuisen pedagogisen sensitiivisyyden kehittäminen taaperoryhmässä toteutetun PedaSens-intervention avulla. Tutkimus Fritz Oserin uskonnollisen arvioinnin kehityksen teoriasta ja sen pätevyydestä aikuisilla suomalaisilla koehenkilöillä. Aikuiset aina kritisoi - Puhekielen piirteet ja niiden funktiot seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmissa.

Aikuisiän koulutustaso lapsuuden ADHD-oireista kärsineillä — ennustavatko nuoruusiän psyykkiset oireet, sosiaalinen kompetenssi tai näiden arviointiin liittyvä vääristymä menestymistä? Suojainten käyttöön liitetyt merkitykset rakennusalan kulttuurisena ilmiönä. Aikuisopiskelijan ohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen lähihoitajaopintojen työssä oppimisessa ohjaajan kuvailemana. Aikuisopiskelijoiden ajattelutavat — Kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen yhteys toimijuuteen työttömyystilanteessa.

Aikuisopiskelijoiden ja peruskoulun yläastetta käyvien oppilaiden kirjoitelmien virkerakenteesta. Aikuisopiskelijoiden ja peruskoulun yläastetta käyvien oppilaiden kirjoitelmien virkerakenteista. Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia ja toiveita sosiaalityön tuesta ja avusta ja yhteistyöstä sosiaalityöntekijän kanssa. Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia sosiaalityöntekijän vallankäytöstä.

Aikuissosiaalityön harkinnat ja tulkinnat — tutkimus ammattilaisten palvelutarpeen arvioinnista. Aikuissosiaalityön suunnitelmallisuus - kehittämisen suuntaviivoja. Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen käyneiden maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut Uudellamaalla. Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taito noin vuoden pituisen kielikoulutuksen jälkeen.

Aikuisten maahanmuuttajien urapolkuja Suomessa. Kontekstina ammattikorkeakouluun valmentava koulutus. Aikuisten oppiminen Tunturi-Lapin alueen luontokeskuksissa ja luontotalossa. Aina he ovat mukana olleet - dialogeja kuolleen vanhemman kanssa omaelämäkerrallisessa tilassa.

Aina pitäs kriittisesti kahtoo: Ainasta Sariin ja Otosta Kimmoon: Suomenkielistä homonyymiparista etunimistä luvun lopulta noin vuoteen Aineellista ja aineetonta turvaa: Ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa Helsinkiläisten aineenopettajien mielipide sivuston potentiaalisista materiaaliin, kommunikointiin ja opetusalan uutisiin liittyvistä ominaisuuksista.

Aineeton palkitseminen ja työn palkitsevuus: Meidän escort tytöt ovat tyylikkäitä ja hienostunut ja ei ole ongelmia impressing jopa seurapiirien kanssa sanavalmis charmia ja esprit. Lisäksi hinnan ja saatavuuden, saat myös nopeasti yleiskuvan niiden makuun ja tyylejä.

Voit myös käyttää ruusu sed kortti lisätä tiettyjä callgirls suosikkeihin, jotta nopeasti löytää ne uudelleen. Lisäksi voit käyttää yksityisiä messenger sed kortti nopeasti ja huomaamattomasti yhteyttä escort tytöt ilman antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Naisten saattajat unelmiesi odottavat jakamaan tyyli ja charmi kanssasi. Löydä oikea hienostunut kumppani kaikkialla maailmassa Et ole ainoa henkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa maailmanlaajuisesti tai viettää lomia maailman upeimmissa kaupungeissa. Escort-gallerioissa työskentelemme ympäri maailmaa myös sinua varten, jotta löydät kauneimmat saattajat sinulle kaikkialla maailmassa.

Nauti aikaasi Pariisi hienostuneilla escort-naisilla, kävele kaupungin upeimmista museoista tai nauti näkymistä Eiffel-tornista ennen kuin asetat illan liikkeelle eroottisesti varautuneella illalla. Voit myös vierailla Sagrada Familian luona yhdessä viljellyn naisen kanssa Barcelona.

Kiitos naisellisesta saattajasi erinomaisesta koulutustasosta, voit nauttia taiteesta ja kulttuurista täysillä. Löydät sopivimmat naiset saattajamallistosta lukuisissa suurissa ja pienissä kaupungeissa ympäri maailmaa, jotka ovat valmiita houkuttelemaan ja hemmottelemaan sinua viehättävän. Tämän seurauksena sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että heidät nähdään julkisesti näiden naisten kanssa.

Lisäksi naiset jakavat oman harkintasi ja tyylinsä. Anna itseäsi ilahduttaa todella hienostunut ja tyylikäs nainen, joka voi näyttää minkä tahansa suurimman metropolin upeimmat alueet käytännössä ajaa sinut villiin eroottisiin eleihin. Articulate ja älykkäät kumppanit viihdettä varten Naispuoliset saattajamme ovat kaunopuheisia ja hyvin perehtyneitä taiteeseen ja politiikkaan sekä kirjallisuuteen ja filosofiaan, koska sekä mieli että keho tarvitsevat tyydytystä.

Kaikki upeat naispuoliset saattajat ovat joko palkattuina tai parhaillaan opiskelemassa, mikä tarkoittaa, että voit ennakoida syvällisiä keskusteluja, jotka voivat myös toimia esikoisena loppuelämänne. Naiset eivät ole vain intohimoisia ja houkuttelevia rakentavien keskustelujen suhteen, vaan he voivat myös helposti keskustella pienistä asioista.

Lomi lomi hieronta thai homoseksuaaliseen hieronta joensuu

ACT-tarkkaavaisuustestissä menestymisen yhteys työmuistitestissä menestymiseen. Experiences of long-term unemployed participants in the city of Rauma. ADCP virtausmittausten laaduntarkastusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen Saaristomerellä. Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus. Neljän uuden lyhytintervention tutkimus. ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä: Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus.

AMH-määrityksen merkitys koeputkihedelmöityshoitoa suunniteltaessa. AMIGO and its friends in developing and adult brain. Identification and association with schizophrenia-related phenotypes.

AMPA receptor ligand-binding domain: Site-directed mutagenesis study of ligand-receptor interactions. AMPA-type glutamate receptors and behavioural neuroplasticity: Bidirectional role of GluA1 subunits. AP-1 transcription factor in cell differentiation and survival.

Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistuneiden enkelinäkemyksistä ja henkisyydestä. AURA® juuston valkoisuus — sinihomejuuston paikallinen homeettomuus. Ihminen mikrokosmoksena Ikhwan as-safa'n filosofiassa. Aakkosellinen luettelo vieraskielisiä sanoja Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulusta väitelleiden tohtoreiden jatko-opiskelua edistäviä ja estäviä ohjauskokemuksia.

Aaluvan, odelman, äpäreen ja äpärän merkityksistä. Aamullisen pakkaskelin nimityksistä suomen murteissa. Aamun nimitykset huomen ja aamu suomen murteissa. Aamupalasta yrttiherkkuihin — Läpileikkaus vuoden keittokirjoista. Aapasoiden kehitysvaiheet ja niitä ilmentävät suokasvit - näkökulmana ilmastonmuutos. Aapasuon kasvillisuus ja sen vaikutus hiilidioksidin vaihtoon. Aapiset kirjoitettuun kielijärjestelmään perehdyttäjinä.

Aapisissa esiintyvät henkilönnimet luvun puolivälistä nykypäiviin. Aapisten poikahahmojen kuvaus luvulta luvulle. Etelä-Onkiveden vesistönimiä Lapinlahden ja Maaningan pitäjien alueella. Aarni Voipio Unissasaarnaamisen tutkijana. Aaro Hellaakosken lyyrillisen tyylin kehitys.

Aarteenetsintää porkkanamaalla - Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta. Aasialaisten stopover-matkailun kehittyminen pääkaupunkiseudulla — Asiantuntijanäkökulma vuoteen Aasianrunkojäärän Anoplophora glabripennis kartoitus Helsingissä. Aateluuden semiotiikka, teoria ja käsite, aatelismiehen ideaalityypit ja populaarit demokratiateemat luvun suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Aatteellinen järjestö vailla aatetta: Aatteesta ammatiksi - puoluetyötä ja punapääomaa: Julius Nurmisen ja Annan Haverisen ent.

Nurminen elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina - luvun alkukymmeninä. Aavan meren täällä puolen: Arkkityyppiset piirteet ja amerikkalaisvaikutteet suosituimmissa suomalaisissa molli-iskelmissä.

Aavekipu koirilla ja kissoilla raaja-amputaatioleikkausten jälkeen -kirjallisuuskatsaus. Ab Initio Studies of Chemical Reactivity: Ab initio and DFT derived potential energy functions in simulations of selected polyesters based on atomistic models. Ab initio investigations of the dynamic and thermodynamic properties of atmospherically relevant strong acids. Abatement of phosphorus- and lead-induced environmental risks by means of apatite ore mine tailings.

Abban 'Dancing Queenin' soinnin analyysi. The art of marshalling signs. Aberrant intracellular calcium cycling in the heart: Aberrant kinase activation as a therapy target: Chronic myeloid leukemia as a model disease. Abhörstudien zur finnischen Satzintonation.

Abietiinihapon johdannaiset ja niiden bioaktiivisuus. Ylioppilasaineiden lauserakenteiden tarkastelua luvulta luvulle. Ablatiivin käyttö Vienan ja Inkerin karjalassa sekä aunuksessa. Aborter hos kor på Stella Farm in provinsen Shoa, Etiopien.

Abortin jälkeiseen hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät Suomessa. Abraham Kollaniuksen lainsuomennoksen nuoremmat ruotsalaiset lainasanat. Abraham Kollaniuksen lainsuomennosten ihmisen nimitykset ammattien ym.

Abrahamin uskonnot paavi Johannes Paavali II: Abstract model theory without negation. Abstrakti yhteisö ja konkreettinen väkivalta: Absurdnyj anekdot "harmsinki" v Sovetskom Sojuze vo vremena zastoja. Analiz ciklov "Veselye rebjata"i "Leningradskij rok-klub". Abuse and fatal poisonings involving prescription opioids: Revelations from postmortem toxicology.

Academic underachievement of Malays in Singapore: Accelerated aging after hematopoietic stem cell transplantation in childhood: Early menopause, premature cardiovascular aging and frailty. Accelerated failure time models for non-ignorable non-compliance in randomized studies. Acceleration of the Cosmological Expansion as an Effect of Inhomogeneities. Acceptor specificity studies of fucosyl- and sialyltransferases.

Access Pricing in the Mobile Telecommunication Sector. Accessibility as a determinant of opportunities: A case study from Peruvian Amazonia. A study in the interaction between law and politics. New Brunswick, Ontario and Quebec. Accountable De-anonymization in V2X Communication. Accounting for minority-majority relations. The construction of identity positions in the blogs of Finnish politicians with immigrant background. Accounting for population admixture in genomic evaluations.

Accumbens-tumakkeen kolinergisten välineuronien merkitys alkoholin ja morfiinin palkitsevissa vaikutuksissa. Accumulation of disadvantage from adolescence to midlife: A year follow-up study of year old adolescents. Accuracy of absorbed dose in external photon beam radiotherapy: Accuracy of core needle biopsy in diagnostics of soft tissue sarcomas: Diagnostic errors and their effect on patient treatment.

Accurate mass-based analysis in human sport doping control: Application of liquid chromatography - time-of-flight mass spectrometry. Acidic pH and acidic enzymes in atherosclerosis. Acidosis, osteoclast formation and cathepsin K expression in the loosening of total hip prostheses. Risk assessment and risk division between the parties in Leveraged Buyout transactions.

Development of Overseas Business Information Transmission, An Ethnographic View of the Kilpisjärvi Project. Activation - Life Control - Social Capital: A study of the factors of aging unemployed people controlling their lives and of the effects of deterring the exclusion. Activation of Carbon Dioxide: Activation of PI3-Kinase - A key regulator of platelet function. Activation of inflammasome and protein secretion by endogenous danger and microbe-derived signals in human macrophages.

Activation of innate immune response in human macrophages by Herpes simplex virus-1 and crystallized monosodium urate. Activation of innate immune responses by non-pathogenic and pathogenic bacteria in human leukocytes. Activation of the Inflammatory Response by Fungal Components. Activation of the inflammasome by 1,3 -β-glucans and trichothecene mycotoxins in human macrophages.

Activation of π-systems in Lewis acid mediated homogenous catalysis. Activity-based costing method in forest industry modelling the production and costs of sawing, the pulp and paper industry, and energy production.

A study of interaction between knowledge and policy process. Acupuncture as treatment for dogs suffering from chronic pain. Acute anterior uveitis and HLA-B Acute arterial thrombosis in microsurgery. Risk factors for conversion and complications. Acute kidney injury in cardiac surgery. Acute kidney injury in severe sepsis and septic shock. Acute mountain sickness - prediction and treatment during climbing expeditions. Acute phase proteins in dairy calves and reindeer: Acute renal failure in critically ill patients: With special reference to prediction of outcome.

Acute severe complications of otitis media in children and adults. Adam Malysz lenteli kuin enkeli: Pikaviestinnällisyyden ja merkkirajoitusten vaikutukset Yleisradion Teksti-TV: Adaptation of Trichinella nativa in hosts. Adaptationer och standardisering i översättningar av Sinebrychoffs brev. Adaptive tree multigrids and simplified spherical harmonics approximation in deterministic neutral and charged particle transport.

Added Value of Environmentalism in the Printing Business. Added ß-glucan as a source of fibre for consumers. Added-value innovation of forest biomass supply chains. Addressing Aristocrats, Speaking to Servants: Address and reference forms in two subtitle translations of Downton Abbey. Addressing human-induced uncertainty in fisheries management: Addressing the demand for and supply of ecosystem services in agriculture through market-based and target-based policy measures.

Adenocarcinoma of the esophagus and esophagogastric junction: Studies on epidemiology, pathogenesis and treatment.

Adenoid cystic Carcinoma of salivary glands - diagnostic and prognostic factors and treatment outcome. Adenosine during prolonged wakefulness in the rat brain. Adenoviral gene therapy for non-small cell lung cancer. Adenoviral gene therapy for ovarian cancer. Adenovirus vectors with modified tropism for the treatment of colorectal cancer.

Adessiivi kahdessa tai useammassa eri tehtävässä samassa lauseessa suomen murteissa. Adessiivi suomessa ja virossa - funktiot, frekvenssit, yhtäläisyydet, erot, vastineet. Adessiivin käyttö Kokemäen murteessa. Adessiivin merkitystehtävät Arvid Järnefeltin varhaistuotannon "Isänmaa", "Heräämiseni","Ihmiskohtaloaa" kielessä. Adheesioprosessi ympäristörikoksen vahingonkärsijän oikeussuojakeinona. Adhesion and Survival Tools of the Bacterium Deinococcus geothermalis.

Adipose tissue inflammation, liver fat and insulin resistance in humans. Adipose tissue metabolism in acquired obesity. Adjacent and random dyadic systems and their applications to metric, Euclidean and vector-valued analysis. Adjektiiveihin liittyvät kollokaatit kuntien Internet-sivujen esittelyteksteissä. Korpuslingvististen menetelmien mahdollisuudet ja rajat kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Adjektiiveilla ilmaistut ihmisstereotypiat suomenkielisissä saduissa luvun alusta nykypäivään.

Adjektiivialkuisten yhdysperäisten paikannimien taivutuksesta suomenkielessä. Adjektiiviattribuutista karjalassa ja lyydissä. Adjektiivien käyttö Eino Hosian romaanissa Tulipunaiset ratsastajat. Adjektiivien käytön vertailua Steinerkoulun ja peruskoulun oppilaiden ainekirjoituksessa. Adjektiivien käytön vertailua Toivo Pekkasen teoksissa Tehtaan varjossa ja Lapsuuteni. Adjektiivien käytöstä Paltamon murteessa. Adjektiivien vastakohtasuhteet suomen kielessä.

Adjektiivimääritteen kongruenssi Suomen paikannimissä - Autioaholta Väärälleväylälle. Adjektiivin lämmin ja sen rinnakkaismuotojen taivutus suomen murteissa. Adjektiivin nominatiivi, n-päätteinen kaasus ja partitiivi predikatiivina eräissä Kauppis-Heikin ja Kalle Kajanderin teoksissa. Adjektiivipredikatiivin totaalisuudesta ja partiaalisuudesta. Adjektiivit luvun kauno- ja tietokirjallisuudessa.

Adjektiivit Anni Swanin ja Elina Karjalaisen lastenkirjallisuudessa. Adjektiivit Arto Paasilinnan romaanissa Isoisää etsimässä ja siitä mukautetussa selkokielisessä laitoksessa. Adjektiivit Juhani Ahon "Lastuissa". Adjektiivit Leena Landerin romaanissa Tummien perhosten koti. Adjektiivit Mika Waltarin vapaassa puheessa. Adjektiivit Veikko Huovisen tuotannossa. Adjektiivit aikakaus- ja sanomalehdissä sekä radio- ja yleispuhekielessä.

Adjektiivit ja niiden -sti-, -in- ja -n-muodot koululaisten kirjoitelmissa. Adjektiivit ja niiden käyttö vuoden ja virsikirjoissa. Nykyisen ja tulevan Kirkkoraamatun psalmikäännösten vertailu. Adjektiivit, verbit ja pronominit kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa. Adjektiivit, verbit ja pronominit kuudesluokkalaisten kirjoitelmissa. Adjusting the Properties of Pnipam Micro and Macrogels.

Adlercreutzin rykmentin upseeristo Viaporin antautumisen jälkeen vuonna Adnominal Person in the Morphological System of Erzya. Adnominal Person in the Morphological System of Erzya: Adnominaalinen persoona ersän kielen morfologisessa järjestelmässä. Adolescent development of functional brain networks of selective and divided attention.

Adolescents' Participation and Agency in Food Education. The role of autonomous motivation and self-regulation techniques. Adopterade barns anknytning och anpassning. Adoptionens roll, tankar om identitet samt upplevt socialt stöd i synligt och osynligt utlandsadopterade ungdomars livsvärld. Adoptoidut lapset lastensuojelun asiakkaina. Adpositiot suomen vanhoissa kieliopeissa. Focus on the skin barrier, epidemiology, and long-term outcome. Elderly patients' preferences and practices in long-term care.

Advanced Document Description, a Sequential Approach. Advanced separation techniques combined with mass spectrometry for difficult analytical tasks isomer separation and oil analysis.

Advanced solid state NMR spectroscopic techniques in the study of thermally modified wood. Advances in D-bar methods for partial boundary data electrical impedance tomography: From continuum to electrode models and back.

Advances in traceability of solar ultraviolet radiation measurements. Adverbeiksi idiomaattistuneet sanaliitot Lönnrotin Suomalais-Ruotsalaisessa Sanakirjassa ja Suomen kielen perussanakirjassa. Adverbiaali ja lauseenmäärite lehtikielessä ja vapaassa yleispuhekielessä. Adverbiaalina olevien lokaalisten i- ja på-prepositioilmausten käännösvastineet ruotsista suomennetussa kirjallisuudessa. Adverbiaalisten ja attributiivisten med-rakenteiden suomennoksista August Strindbergin "Punaisen huoneen" kolmessa eri painoksessa.

Adverbiaalit ja lauseenmääritteet kaunokirjallisuudessa ja radiokielessä. Adverbien käyttö koululaisten aineissa. Adverbimuodoista Larin Parasken runokielessä. Adverbit, post- ja prepositiot ja interjektiot luvun yleiskielen lajeissa. Adverbit, post- ja prepositiot sekä interjektiot lehti- ja radio- sekä yleispuhekielessä.

Adverse effects of anabolic androgenic steroids on the cardiovascular, metabolic and reproductive systems of anabolic substance abusers. Adverse events among older people associated with use of drugs with anticholinergic properties. Adverse host tissue responses in loosening of dental implants: Proteolytic enzymes and peri-implant tissue destruction. Understanding the communicative nature of advertising.

Advocacy coalitions in EU regional policy in Finland: Aerobic carbon-cycle related microbial communities in boreal peatlands: Aerobic oxidation of alcohols with homogeneous catalysts based on nitroxyl radicals. Aeromonas-lajien tunnistaminen HSPgeenin polymorfian avulla.

Meteorological and Synoptic Processes behind the Event. Aerosol number size distribution in the boreal environment: Aerosol processes in polar regions - from formation to climatic implications. Aerosol size distribution and its connection to cloud droplet number concentration. Aerosolihiukkasten kemiallisen koostumuksen vuodenaikaisvaihtelu pohjoisessa havumetsässä.

Aerosolihiukkasten optiset ominaisuudet ja in-situ optinen sulkeuma Hyytiälässä. Aesthetics of Security and Achille Mbembe's Postcolony. Aesthetics of security and Achille Mbembe's Postcolony. Afaattisten ihmisten substantiivi- ja verbikuvien nimeäminen matalataajuisen transkraniaalisen magneettistimulaation aikana - monitapaustutkimus. Afasiaan liittyvä lukemisvaikeus ja sen kuntoutus - tapaustutkimus.

Affected sibling pairs with juvenile idiopathic arthritis: An immunogenetic study of the disease in multicase families. Affektien, asenteiden ja mielipiteiden ilmeneminen muuramelaisten nuorten toisistaan käyttämistä nimityksistä. Affektiiviset ilmaukset Eeva Joenpellon romaanissa Tuomari Muller, hieno mies. Affektiivisista verbimuodoista ja -rakenteista eri puolueiden sanomalehdissä. Affiliaation kutsuminen, tarjoaminen ja torjuminen nuorten naisten omakohtaisessa kokemuskerronnassa.

Verkoston kannanotot ja vaikuttamistavat Afganistanin lainsäädännön vaiheisiin ja naisen asemaan vuosina Aflatoksiinin sitominen maidossa maitohappobakteerien avulla. African traditional medicine and western medicine and infant health in Ghana. Afrikkalaisen kääpiösiilin terveyden- ja sairaanhoito-opas. Afrikkalaisen norsun, puhvelin ja suippohuulisen sarvikuonon esiintymisestä eräällä juomapaikalla trooppisessa vuoristometsässä. Afrikkalaisten Combretum- ja Terminalia-lajien sisältämät uutteet, fraktiot ja yhdisteet ja niiden antimikrobiset ominaisuudet.

Who Set the Agenda - Parties or the Press? Agentti Agricolan Uuden testamentin kielessä. Aggregatibacter actinomycetemcomitans ja Porphyromonas gingivalis raskautta suunnittelevilla naisilla. Aggregatibacter actinomycetemcomitans syljessä, ientaskussa ja seerumissa.

Aggressiivisempi ihminen — Syynulkoistamistaipumus välittämässä häpeäherkkyyden ja narsismin yhteyksiä aggressiivisuuteen. Aggressionsstrategier hos finlandssvenska , och åriga pojkar och flickor i Helsingfors: Tvärsnittsstudie med kamratvärdering som metod för att mäta dessa strategier.

Aggressivt beteende hos svin Sus scrofa under transport till slakt - en jämförelse mellan natt- och dagtransporter. A Systematic Literature Review. Lammaistenlahden kulttuurimaiseman kantatilat, talonhaltijat ja ympäristö luvulta luvulle. Agraarisanasto Abraham Kollaniuksen lainsuomennosten maan- ja rakennuksenkaarissa.

Agreement Patterns in English: Agricolan Rukouskirjan nominien, verbien ja partikkelien johtopäätteistä. Agricolan Uuden testamentin suomennoksen historiallisten kirjain partisipijärjestelmät verrattuina vuoden raamatunkäännöksen vastaavien kirjojen partisipijärjestelmiin. Agricolan aikuinen kirkollinen sanasto. Agricolan ja "Westhin tekstin" käsikirjain lauseopillisten piirteiden vertailua, ensi sijassa silmälläpitäen ruotsin kielen vaikutusta.

Agricolan ja Westhin Kirkkokäsikirjojen ja Messujen ortografisia ja äänteellisiä eroavaisuuksia. Agricolan kielen konsonanttivartaloiset taivutusmuodot. Agricolan kielestä käsittäen kirjat Messu Agricolan rukouskirjasta, kirjan alusta - lehden LXXX loppuun.

Agricolan teosten ele-, ile-, tele-, skele-, ksele-, skentele- ja ksentele- johdokset. Agricultural expansion and climate change in the Taita Hills, Kenya: Agrobacterium rhizogenes -välitteinen geeninsiirto. Agroforestry system design for peri-urban environment.

Agroforestry systems for sustainable livelihoods and improved land management in the East Usambara Mountains, Tanzania. Agronomic challenges for organic crop husbandry. Ah-reseptori ja vierasaineiden sen välityksellä aktivoimat geenit. Ahdinkomatkoja ja aktivismia — Yritysvastuun myytit vastamainonnassa. Eugen Drewermann ja syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta. Ahdistuneisuuden ja tulehtuneisuuden yhteys. Mitkä tekijät yhteyden taustalla vaikuttavat ja voidaanko sisäisen hallinnan tunteella vaikuttaa sen voimakkuuteen?

Ahdistus Heideggerilla ja Sartrella — vastaus ei-mihinkään. Ahdistusoireilun, kognitiivisen päättelykyvyn ja koulusuoriutumisen yhteydet varhais- ja myöhäisnuoruudessa.

Ahlqvistin ensimmäisten kirjallisten tuotteiden kielestä. Ahlqvistin kielen kieli- ja lauseopillista tarkastelua. Ahmintahäiriö ja ahmintaoireet nuorilla suomalaisilla kaksosilla FinnTwinaineistossa. Ahterista överiin ja alkkarista älppäriin - Huomioita arkikielisten Vri-johdosten ja Vri-loppuisten lainasanojen muodosta ja merkityksestä.

Ahven- ja särkikannat Lahden Vesijärvellä vuosina ja - koeverkkokalastus kalakantojen seurantamenetelmänä. Ahvenanmaan turvallisuuskysymykset laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta.

Ahvenen Perca fluviatilis L. Ahvenen, Perca fluviatilis L. Ahvenkoskella merkittyjen vaellussiikojen Coregonus lavaretus L. Ahvenpopulaatioiden morfologisesta erilaistumisesta pikkuvesissä. Aidon kulttuurien välisen kohtaamisen ja kuulumisen rakentuminen SPR: Aidosti asiaa vai viihteen vuoksi? Europarlamenttivaalien poliittinen julkisuus Suomen, Ruotsin ja Ison-Britannian sanomalehdissä vuonna Aiemman keisarileikkauksen vaikutus spontaanisti käynnistyneen myöhemmän synnytyksen kulkuun.

Aija ja Meija, Anja ja Minja: Kaksitavuisten ija- ja nja-päätteisten naistennimien yleistyminen ja suosionvaihtelu.

Aijalan Cu-Zn-Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta. Pohjoisen kehityshankkeet ja alueiden kehittämisen idea luvun Suomessa. Selviääkö koulun johtamisesta hengissä?

Aika, maailmankuva ja transsendenssi: Aikakauslehti arjessa - merkityksiä, rooleja ja funktioita helsinkiläisen nuoren aikuisen arjessa. Aikakauslehtimainonnan oikeakielisyydestä ja typografiasta vuosina , ja Aikakauslehtipapereiden pitkän aikavälin kulutus Yhdysvalloissa. Aikalaisdiagnostiikka ja työmarkkinakeskusjärjestöjen työajanlyhennysargumentaatio.

Udmurtin kielen menneen ajan liittotempukset. Aikapankki - Tutkimus lahjaperustaiseen vaihtoon perustuvasta yhteisöllisyyden rakentamisesta Helsingissä. Aikuisen pedagogisen sensitiivisyyden kehittäminen taaperoryhmässä toteutetun PedaSens-intervention avulla.

Tutkimus Fritz Oserin uskonnollisen arvioinnin kehityksen teoriasta ja sen pätevyydestä aikuisilla suomalaisilla koehenkilöillä. Aikuiset aina kritisoi - Puhekielen piirteet ja niiden funktiot seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmissa.

Aikuisiän koulutustaso lapsuuden ADHD-oireista kärsineillä — ennustavatko nuoruusiän psyykkiset oireet, sosiaalinen kompetenssi tai näiden arviointiin liittyvä vääristymä menestymistä? Suojainten käyttöön liitetyt merkitykset rakennusalan kulttuurisena ilmiönä. Aikuisopiskelijan ohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen lähihoitajaopintojen työssä oppimisessa ohjaajan kuvailemana. Aikuisopiskelijoiden ajattelutavat — Kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen yhteys toimijuuteen työttömyystilanteessa.

Aikuisopiskelijoiden ja peruskoulun yläastetta käyvien oppilaiden kirjoitelmien virkerakenteesta. Aikuisopiskelijoiden ja peruskoulun yläastetta käyvien oppilaiden kirjoitelmien virkerakenteista. Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia ja toiveita sosiaalityön tuesta ja avusta ja yhteistyöstä sosiaalityöntekijän kanssa. Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia sosiaalityöntekijän vallankäytöstä.

Aikuissosiaalityön harkinnat ja tulkinnat — tutkimus ammattilaisten palvelutarpeen arvioinnista. Aikuissosiaalityön suunnitelmallisuus - kehittämisen suuntaviivoja.

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen käyneiden maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut Uudellamaalla. Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taito noin vuoden pituisen kielikoulutuksen jälkeen. Aikuisten maahanmuuttajien urapolkuja Suomessa.

Kontekstina ammattikorkeakouluun valmentava koulutus. Aikuisten oppiminen Tunturi-Lapin alueen luontokeskuksissa ja luontotalossa.

Aina he ovat mukana olleet - dialogeja kuolleen vanhemman kanssa omaelämäkerrallisessa tilassa. Aina pitäs kriittisesti kahtoo: Ainasta Sariin ja Otosta Kimmoon: Suomenkielistä homonyymiparista etunimistä luvun lopulta noin vuoteen Aineellista ja aineetonta turvaa: Ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa Helsinkiläisten aineenopettajien mielipide sivuston potentiaalisista materiaaliin, kommunikointiin ja opetusalan uutisiin liittyvistä ominaisuuksista.

Aineeton palkitseminen ja työn palkitsevuus: Aineettoman omaisuuden markkinaehtoisen siirtohinnan määrittäminen ja aineettomasta omaisuudesta saatavan tulon markkinaehtoinen jakaminen konserniyhtiöiden välillä. Aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelu — Milloin on kyse aineettoman omaisuuden transaktiosta, josta on perittävä markkinehtoperiaatteen mukainen korvaus? Aineettoman palkitsemisen merkitys työhyvinvoinnissa ja sen yhteys koettuun työn imuun. Aineettomien pääomien ylisukupolvinen siirtyminen harrastustoiminnassa: Aineettomien resurssien vaikutuksista talouskasvuun.

Aineiden huuhtoutuminen metsätiekokeiden rakenteissa käytettävästä tuhkasta. Aineistoaine ja näkyvä intertekstuaalisuus. Aineistoaine ja tekstien keskustelu. Aineistona Siegfried Lenzin romaani Deutschstunde ja sen suomennos Saksantunti.

Aineistona Tolkienin "The Lord of the Rings" ja sen suomennos. Aineistopohjaisten ylioppilasaineiden viittaukset televisio-ohjelmia käsitteleviin lähtöteksteihin. Ainekirjoituksen opetuksesta saksalaisen kirjallisuuden valossa. Aino Kallaksen "Sudenmorsiamen" tyyli.

Aino Kallaksen ja Marja-Liisa Vartion proosarytmin vertaileva analyysi. Aino Kallaksen kronikkatyylisten novellien kielestä. Aino-brändiin assosioidut symboliset hyödyt ja symbolisen asiakasarvon vaikutus brändi-imagoon. Naispoliisien kokemuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Ainsi fait et jugé. Oikeuskielen fraseologismit Suomen ja Ranskan korkeimpien oikeuksien rikostuomioissa. Regional transport, properties and effect on upper tropospheric humidity.

Air-sea exchange of carbon dioxide at the island of Utö in the Baltic Sea. A Bronchial Biopsy Study. Airway inflammatory markers in asthma and rhinitis: Aistien ruokailoa — havainnointitutkimus Makumestarikiertueesta. Aistillinen ruumis ja monikolliset erot. Feministisiä tulkintoja Emmanuel Levinasin etiikasta. Aistit ja käyttäytyminen - Miten lantakuoriaiset löytävät lantaa? Aistivaikutelmaa ilmaisevien verbien rektio suomen murteissa.

Aitopuolalaiset, europuolalaiset ja eurorealistit: Puolalaisen identiteetin suhde Euroopan unioniin kahden puolalaispäivälehden diskursseissa. Aivojen dopamiinijärjestelmät liikeaktiivisuuden säätelyssä. Aivojen dopaminerginen järjestelmä ja ehdollistettu paikkahakuisuus. Aivojen jännitevasteiden rekisteröinti useaan äänen piirteeseen yhdellä mittauskerralla terveillä musiikkileikkikoulua käyvillä kaksivuotiailla. Aivojen lipidien vaikutus sydän- ja verisuonistosairauksiin ja niiden tutkiminen SHR-rotilla.

Aivojen nikotiinireseptorit kroonista nikotiinin antoa seuranneen vieroituksen jälkeen. Aivojen sivukammioiden koko ja yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen syntymässään riskiryhmiin kuuluneilla aikuisilla. Aivorungon alfaadrenergisten reseptorien merkitys kivun säätelyssä. Aivotärähdyshistorian ja oppimisvaikeuden yhteys tarkkaavuuteen suomalaisten miespuolisten jääkiekkojunioreiden lähtötasomittauksissa.

Aivovamman saaneiden henkilöiden toimintaskeemojen tuotto. Ajaa-verbi ja sen verbijohdokset suomen murteissa. Ajan adverbiaalien referenssi ja definiittisyys. Ajan niukkuus länsimaisessa kulttuurissa: Arkkitehtuuri, valokuva ja menneisyyden esittäminen W. Oikeuttamisen logiikat akateemisen työajan kohdentamisjärjestelmän perusteluissa ja kritiikissä. Ajanhenki, arvot ja ammatit vuosina ja suomalaisissa aikakauslehdissä. Ajanilmaus tänä päivänä ~ tänään suomen kielessä. Ajassa eläminen ja aitouden vakuuttelu.

Ajaton vai ajallinen Jumala? William Lane Craigin näkemys Jumalan ja ajan suhteesta modernin fysiikan teorioiden näkökulmasta. Ajattelemista, puhumista ja kirjoittamista merkitsevät verbit sekä niihin liittyvät referaattirakenteet Teuvo Pakkalan kielessä. Ajattelun taidot, oppimaan oppiminen ja oppiainerajat ylittävät oppimiskokonaisuudet vuosien ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa.

Ajattelutyylin yhteys yliluonnollisiin uskomuksiin, sekä sukupuolen ja iän moderoiva vaikutus tuohon yhteyteen. Ajatuksella, vihaisesti vai nauramatta?

Kuudesluokkalaiset uutislukijoina mediakasvatuksen näkökulmasta. Ajatukset ja käytännöt jumissa - Reifikaatio sosiokognitiivisena kompleksina teoriassa ja maailmanpolitiikan tutkimuksessa. Suomen armeijan hyökkäysoperaatioiden suunnittelu jatkosodassa. Kuvan merkityksen pohdintaa kasvatuksen kontekstissa. Ajatuspajat uusliberalismin levittäjinä Brysselissä.

Ajautua ja ajelehtia verbien semantiikkaa. Ajoituksen merkitys alueellisen integraation vaiheittaisessa laajentumisessa: Ajoneuvon käsittely- ja turvallisuustaitojen yhteys persoonallisuuteen ja riskiajamiseen nuorilla kuljettajilla.

Akaan vanhanaikaiset riihirakennukset, riihitysvälineet ja -työt sekä niihin liittyvää sanastoa. Akademiska arbetare — hur akademiskt utbildade kvinnor med arbetarklassbakgrund skapar, upprätthåller och utmanar klass. Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana. Aineenopettajan pedagogiset opinnot -opetussuunnitelman toteutuminen pedagogisena ja didaktisena opiskelu- ja oppimisympäristönä opettajuuden kehittymisen kannalta opiskelijoiden kokemana.

Akianderin "Försök till utredning af finska språkets ljudbildning. Akianderin tutkimuksesta "Försök till utredning af finska språkets ljudbildning". Akineettien erilaistuminen ja siihen liittyvien geenien ekspression seuranta Anabaena 1TU33s10 —kannalla.

Akkusatiivi, genetiivi, illatiivi, komitatiivi ja instruktiivi. Akkusatiiviobjekti luvun suomen yleiskielen lajeissa. Akkusatorinen menetelmä rikosprosessiuudistusehdotusten valossa Akselin antilooppi ja muita kertomuksia - Kokoelmatutkimuksellisia tulkintoja Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta. Aksiomaattinen indeksiteoria ja kolmen faktorin indeksikaavat. Aktia Säästöpankin keskijohdon työmotivaation lähteet ja johtamiskäyttäytyminen. Aktiivin I infinitiivin lyhyemmän muodon käyttö Agricolan teoksissa verrattuna myöhempään kehitykseen.

Aktiivin II partisiipin edustuksesta Siilinjärven murteessa. Aktiivin ja passiivin II partisiipin sandhiedustus Helsingin puhekielessä. Aktiivin ja passiivin keskinäiset vastaavuussuhteet Vainö Linnan romaanin "Tuntematon sotilas" ja sen 2. Aktiivinen ihmisluonto Adam Fergusonin moraalifilosofisen ajattelun keskiössä.

Aktiivinen ryhmittymä viestijänä ja yhteisöviestinnän kohderyhmänä - tapaustutkimus kasitalolaisten takapihalta. Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen yläkoulun maantieteen opetuksessa. Aktiivisten pelaajien antamat merkitykset rahapelaamisen motivaatioille. Aktiivisuusmittarin käyttö koiran aktiivisuuden, tunnetilan ja käyttäytymispiirteiden yhteyden arvioinnissa.

Aktiva offer och passiva förövare: Dagspressens bild av de etniska konflikterna i Håkanböle hösten Aktiva pojkar och passiva flickor? Aktivistit vasta- ja valtajulkisuudessa - vastademokratian visuaaliset kehykset aktivistien Internet-sivustoilla ja Helsingin Sanomissa luvulla. Aktivoinnin aukot - sosiaalityö Paltamon mallissa. Aktivointia - elämänhallintaa - sosiaalista pääomaa: Tutkimus ikääntyvien työttömien elämänhallinnan tekijöistä ja syrjäytymistä torjuvien toimenpiteiden vaikutuksista.

Nuorten kokemuksia työstä, työttömyydestä ja aktivoinnista. Aktivointipolitiikkaa suomalaisittain - Kokoomuksen ja SDP: Aktivointisuunnitelma - toinen mahdollisuus? Aktivointisuunnitelman vaikuttavuus työttömän asiakkaan näkökulmasta. Tutkimus asiakkaan, sosiaaliviranomaisen ja työvoimatoimiston edustajan näkökulmasta. Akustisen kitaran soinnin muuttuminen keinotekoisen sisäänsoiton seurauksena.

Akuutin faasin proteiinien yhteys nautojen sorkkasairauksiin. Akuutin faasin proteiinit utaretulehduslehmien maidossa. Akuuttihuone 12 Meilahden päivystyspoliklinikalla: Akvatiska oligochaeter som indikatorer på vattenförorening i skärgårdsområdena i trakten av Jakobstad.

Kon -ohjeiden vaikutus saamelaisnäkökulman huomioimiseen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Ala-Satakunnan murteen äännehistoria I. Ala-asteen suomen kielen oppikirjasarjojen vertailua. Ala-asteen äidinkielen opetuksen tavoitteita ja käytäntöä.

Alaikäinen kuolinpesän osakkaana ja perinnönjaossa. Alaikäisen biopankkisuostumus — näkökulmia kansallisen oikeuden ja eurooppaoikeuden rajapinnoilta. Alaikäisiin kohdistuva markkinointi Internet-palvelussa.

Keskustelunanalyyttinen tutkimus esimiesten responsseista kehityskeskusteluissa. Alaisten kokemuksia ja käsityksiä esimiehen antamasta palautteesta, Case Yleisradio.

Alaisten näkemyksiä kehityskeskusteluissa osallistumisesta. Alakoulu nuorten sosiaalisena tilana. Alakoulujen oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kestävästä kehityksestä Espoossa.

Alakoululaisen Abraham — Raamatun tekstin muokkaaminen viidessätoista uskonnon oppikirjassa. Alakoulun elämänkatsomustiedon oppikirjojen välittämä moraalinen malli. Alakoulun opettaja Fronter-oppimisalustan käyttäjänä - Tapaustutkimus espoolaisesta Koulumestarin koulusta.

Alakoulun opettajien kokemuksia kouluväkivallasta ja sen ennaltaehkäisemisestä. Alakoulun opettajien käsityksiä laulamisen ja äänenkäytön opetuksesta ja oppilasarvioinnista. Alakoulun opettajien käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta.

Alakoulun opettajien näkemyksiä ruokakasvatuksesta ja Ruuan reitti -oppimateriaalista. Alakoulun suomi toisena kielenä - harjoituskirjojen sanastotehtävien funktionaalisuus. Alakuoren ksenoliitit Kaavi-Kuopio-alueen Lahtojoen kimberliitissä. Alamainen sivistysprojekti, tasa-arvo ja edistys: Suomen yksityisten oppikoulujen rakenteellinen kehitys Alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavien amputaatiot ja proteesin käyttö vuosina verrattuna vuosiin Alatiesynnytys on turvallinen myös ennenaikaisissa perätilasynnytyksissä.

Alatroposfäärin turbulenssin ennustaminen lentoliikenteelle. Alatroposfäärin tuulimaksimit Suomessa ja niiden yhteys syvään kosteaan konvektioon. Alatyylisten ilmausten käyttö lehtikielessä. Alaviisaudenhampaan juuren etäisyys alaleuanhermosta vuotiailla. Alaviisaudenhampaan perikoroniitille altistavat löydökset röntgenkuvassa.

Alaviitekäännös Suomessa — julkaistuissa sarjakuvakirjoissa. Alavuden Rantatöysän kylän viljelysmaiden nimet. Alavuden pitäjän vanhanaikaisesta ruokataloudesta ja siihen liittyvästä sanastosta. Albert Lunden vaikutus ja kontaktit Suomessa — Alcohol Consumption and Abstinence in Finnish Generations: The Older Finnish Twin Cohort — Alcohol and Other Substance Misuse in Suicide. Alcohol drinking, health-related functioning and work disability. Alcoholismus chronicus ja juominen: Tutkielma Magnus Hussin ajattelusta ja alkoholismikäsitysten historiasta.

Aldehydien normaalielektronijakauman asymmetriset hetero-Diels-Alder-reaktiot. Alkuperäiskansaliikkeen ja saamen kielen merkitys saamelaisten identiteetille. Aleksis Kiven "Karkurit" näytelmän vertauksista ja metaforista. Aleksis Kiven "Nummisuutarien" substantiiveista Friedebert Tuglasin vironnoksessa. Aleksis Kiven "Seitsemän veljeksen" sanastosta. Aleksis Kiven "Seitsemän veljeksen" vertauksista.

Aleksis Kiven Kihlaus-näytelmän arkaistiset sanat yhdeksäsluokkalaisten ymmärtäminä. Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen liikkumista ja liikettä ilmaisevien deskriptiiviverbien saksankielisistä käännösvastineista. Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen orgaanisia ihmisen ääniä kuvaavat onomatopoieettiset verbit ja niiden unkarinkieliset käännökset.

Aleksis Kiven Sydämeni laulu -runo ja kymmenen ruotsinnosta käännösvertailu. Aleksis Kiven eläinmaailma hänen sanastonsa valossa. Aleksis Kiven fraseologia Nummisuutarien ja Canzion valossa. Aleksis Kiven kansatieteellistä sanastoa. Aleksis Kiven sanajärjestys "Seitsemän veljeksen" ja "Nummisuutarien" mukaan. Aleksis Kivi kansanomaisen talouselämän kuvaajana. Aleksis Kivi suomalaisen naisen ja miehen kuvan rakentajana. Alemmat toimihenkilönaiset - uusi erillinen yhteiskuntaluokka.

Alemmat toimihenkilönaiset -uusi erillinen sukupuolispesifi yhteiskuntaluokka. Alentuneesti syyntakeisen rikoksentekijän rankaisemisen historiasta - kolmen vartin hullun vähäisempi vastuu. Alexis Kourosin Gondwanan lasten toisen infinitiivin italiankielisistä käännösvastineista. Alfaadrenerginen antinosiseptio mononeuropaattisessa rotassa; yksikkösolurekisteröinnit rostroventromediaalisesta ytimenjatkeesta.

Alfaagonistien ja opioidien yhteisvaikutukset koiralla ja kissalla - kirjallisuuskatsaus. Alfa2-adrenergisten agonistien aiheuttama hypoksemia pienillä märehtijöillä kirjallisuuskatsaus. Algebran ja geometrian yhdyskohtia lukio-opetuksessa ja kuution tilavuuden kahdentaminen.

Alginate-based microencapsulation and lyophilization of human retinal pigment epithelial cell line ARPE for cell therapy. Algorithms for 13C metabolic flux analysis. Algorithms for Association-Based Gene Mapping.

Algorithms for melody search and transcription. Alhaisen syntymäpainon ja ADHD: Alhaisen syntymäpainon ja gerastenian välinen yhteys. Alhaisten valovoimakkuuksien ja saaliin nopeuden vaikutus rupikonnan saalistuskäyttäytymiseen. Hymy-lehden Arja Alho -artikkeli kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta.

Alikasvoksen mittaus ja kartoitus laserkeilauksella. Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa. Alisteiset konjunktiolauseet luvun yleiskielessä. Alisteisten rakenteiden käyttö peruskoulun seitsemännen ja yhdeksännen luokan oppilaiden kirjoitelmissa. Länsi-Nepalin entisten haliya-maaorjien käsitykset elämänsä muutoksista haliya-työn päättymisen jälkeen. Alistuskonjunktioiden käyttö Aleksis Kiven kielessä. Aliupseereiden työssä oppiminen - Tapaustutkimus sosiomateriaalisten oppimisverkostojen näkökulmasta.

Alkaline phophatase levels in Finnish hard cheeses and milk products. Alkaloids of in vitro cultures of Rhazya stricta. Alkava yrittäjyys sosiaalisena vuorovaikutuksena: Säästää vaivaa suorittaa pitkiä hakuja täydellisen naisen saattajien ja löytää kehittyneempiä malleja, jotka täyttävät odotukset nopeasti ja helposti.

Meidän escort tytöt ovat tyylikkäitä ja hienostunut ja ei ole ongelmia impressing jopa seurapiirien kanssa sanavalmis charmia ja esprit. Lisäksi hinnan ja saatavuuden, saat myös nopeasti yleiskuvan niiden makuun ja tyylejä.

Voit myös käyttää ruusu sed kortti lisätä tiettyjä callgirls suosikkeihin, jotta nopeasti löytää ne uudelleen. Lisäksi voit käyttää yksityisiä messenger sed kortti nopeasti ja huomaamattomasti yhteyttä escort tytöt ilman antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Naisten saattajat unelmiesi odottavat jakamaan tyyli ja charmi kanssasi. Löydä oikea hienostunut kumppani kaikkialla maailmassa Et ole ainoa henkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa maailmanlaajuisesti tai viettää lomia maailman upeimmissa kaupungeissa.

Escort-gallerioissa työskentelemme ympäri maailmaa myös sinua varten, jotta löydät kauneimmat saattajat sinulle kaikkialla maailmassa.

Nauti aikaasi Pariisi hienostuneilla escort-naisilla, kävele kaupungin upeimmista museoista tai nauti näkymistä Eiffel-tornista ennen kuin asetat illan liikkeelle eroottisesti varautuneella illalla. Voit myös vierailla Sagrada Familian luona yhdessä viljellyn naisen kanssa Barcelona.

Kiitos naisellisesta saattajasi erinomaisesta koulutustasosta, voit nauttia taiteesta ja kulttuurista täysillä. Löydät sopivimmat naiset saattajamallistosta lukuisissa suurissa ja pienissä kaupungeissa ympäri maailmaa, jotka ovat valmiita houkuttelemaan ja hemmottelemaan sinua viehättävän. Tämän seurauksena sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että heidät nähdään julkisesti näiden naisten kanssa. Lisäksi naiset jakavat oman harkintasi ja tyylinsä. Anna itseäsi ilahduttaa todella hienostunut ja tyylikäs nainen, joka voi näyttää minkä tahansa suurimman metropolin upeimmat alueet käytännössä ajaa sinut villiin eroottisiin eleihin.

Articulate ja älykkäät kumppanit viihdettä varten Naispuoliset saattajamme ovat kaunopuheisia ja hyvin perehtyneitä taiteeseen ja politiikkaan sekä kirjallisuuteen ja filosofiaan, koska sekä mieli että keho tarvitsevat tyydytystä. Kaikki upeat naispuoliset saattajat ovat joko palkattuina tai parhaillaan opiskelemassa, mikä tarkoittaa, että voit ennakoida syvällisiä keskusteluja, jotka voivat myös toimia esikoisena loppuelämänne.

Lomi lomi hieronta thai homoseksuaaliseen hieronta joensuu